• Halmstads webbplatser

Syster Hilda Johanssons donationsfond

Till fattiga barns underhåll och beklädnad (1950).

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser