• Halmstads webbplatser

J H Petterssons donationsfond

Till behövande ålderstigna män och kvinnor vilka gjort sig kända för en arbetsam och hedrande vandel* (1941).

* Vandel betyder "levnadssätt" eller "uppförande".

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser