• Halmstads webbplatser

Apelstamska donations­fonden

För staden Halmstads förskönande. För stadens utveckling tjänliga och dess invånare allmännyttiga inrättningar, som inte skall betalas med allmänna utskylder (1914).

Utdelning ska enligt testamente enbart ske tidigast vart femte år. Senaste utdelningstillfälle var 2022. Därmed bör nästa utdelningsår vara 2027.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser