• Halmstads webbplatser

Ludvig Danströms donationsfond

Var tionde år användas till sådant för Halmstads kommun och dess innevånare allmänt gagneligt ändamål, vilket ej kommunen äger laglig förpliktelse att med egna medel åstadkomma och upprätthålla, exempelvis:

  • Främjande av kyrklig verksamhet eller religiös, sedligt och välgörande syfte.
  • Undervisningsväsendet och den allmänna upplysningens höjande såsom genom bidrag till ett stadsbibliotek.
  • Stadens förskönande genom parkanläggning, konstverk och dylikt.
  • Sjukvårdens förbättrande genom till exempel sjukhem för barn, asyler för vanföra och sjuka ålderstigna med mera, som vid varje tidpunkt kan befinnas särskilt behjärtansvärt (1924).

Stiftelsen har använts till:

  • En fontän på Norre Torg
  • Föreningen Halmstads Soldathem, till skulptur vid Halmstads slott
  • Ett konstverk i arbetet med Kulturspråk Nissan, till kulturförvaltningen 2016
Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser