• Halmstads webbplatser

Gunnar Erikssons donationsfond

Stiftelsens årliga avkastning, förutom en tiondel, skall användas till mindre bemedlade föräldrar i Halmstad kommun, med handikappade barn, vilka de under längre eller kortare tid har den personliga omvårdnaden för sina barn i hemmet (2002).

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser