• Halmstads webbplatser

Dr C M Petris donationsfond

Understöd åt familjer – främst inom arbetarklassen och med många minderåriga barn – som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1916).

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser