Samfond för social hjälpverksamhet

För utdelning såsom understöd – dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för:

  • hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga
  • hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga
  • bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Personer med låg inkomst, Äldre
  • Syfte: Privatekonomi
  • Plats: Halmstads kommun