• Halmstads webbplatser

Samfond för social hjälpverksamhet

För utdelning såsom understöd – dock ej sådana understöd som det enligt lag åligger kommunen att bekosta åt behövande personer boende inom samfondens verksamhetsområde, företrädesvis för:

  • Hjälp till äldre personer som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med otillfredsställande försörjningsförmåga.
  • Hjälp till andra behövande personer eller familjer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga.
  • Bekostande av material, saker eller åtgärder som sociala centralnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationernas syften.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser