• Halmstads webbplatser

A von Björnmarcks donationsfond

Till stadens hantverksångförening och/eller skarpskyttemusikkår, hälften vardera, eller till likartad sångförening eller musikkår (1866). Enligt ändring (1953) får stiftelsens avkastning även användas till understöd åt förutvarande lärjungar vid Halmstads folkskolor för fortsatt utbildning.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser