• Halmstads webbplatser

Fritz Gyllensvärds donationsfond

Underlätta byggandet av en teater och i någon mån trygga dess drift (1945).

Utdelning ur stiftelsen har skett i form av förlustbidrag till Halmstads Teaterförening och andra lokala teatersällskap för arrangemang på Halmstads Teater. Under år 2014 delades medel ut för att användas till försköning av den nyligen ombyggda amfiteatern i Linehedsparken.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser