• Halmstads webbplatser

Samfond till förmån för intagna på kommunens ålderdomshem

Trivselbefrämjande åtgärder för de pensionärer som är intagna på kommunens ålderdomshem.

Utdelningen från stiftelsen har skett för inköp av exempelvis psalmböcker, konstverk och akvarium samt exempelvis till kaffesamkväm, gåsfest och knutsfest, och för utflykter för pensionärer vid kommunens servicecentrar. Bildad 1979.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser