• Halmstads webbplatser

Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn

Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står under nämndens omvårdnad och som vistas på annan ort, företrädesvis för:

  • Utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.
  • Främjande av barn och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet.
  • Bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov.

Företräde bör vid utdelning ges åt barn eller ungdom som av sociala centralnämnden placerats i fosterhem och åt dem som för angivna ändamål är i behov av ekonomisk hjälp.

Utdelning har skett till exempelvis förskolor, daghem, fritidshem och dagbarnvårdargrupper för utflykter och andra aktiviteter.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser