• Halmstads webbplatser

Sigrid Kanths minnesfond

Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn (1938).

Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser