• Halmstads webbplatser

Karl Oskar Larssons donationsfond

Kvarlåtenskapen skall tillfalla ålderdomshemmet Vidablick, Oskarström (1981).

Stiftelsens disponibla medel brukar användas till inköp av konstverk eller prydnadsföremål i samlingslokaler på Vidablick eller till kaffesamkväm för hemmets pensionärer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser