• Halmstads webbplatser

Ernst Broderssons donationsfond

Till i nuvarande Halmstads kommun boende sjuka eller gamla personer som är i behov av understöd, med företrädesrätt för så kallade pauvres honteux* (1931).

* En tidigare rik person som blivit fattig.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser