Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens verksamheter berikar människors liv genom bibliotek, mötesplatser för unga, konst- och kulturverksamhet. Förvaltningen ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kommunens konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning och energi- och klimatrådgivning

Ansvarig

Förvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Chef för kulturförvaltningen är Maria Gellert (t.f).

Kulturförvaltningens verksamheter

På kulturförvaltningen arbetar cirka 130 personer uppdelade på tre avdelningar och en förvaltningsstab.

Kunskap och samhälle

Folkbiblioteken i Halmstadlänk till annan webbplats består av Stadsbiblioteket, bokbussen, biblioteken i Andersberg, Fyllinge, Getinge, Harplinge, Oskarström, Simlångsdalen, Söndrum och Vallås. Biblioteken erbjuder media, informationstjänster, utställningar och programverksamhet för alla åldrar.

Konsument Halmstad ger oberoende och opartisk rådgivning till kommuninvånarna inom följande verksamhetsområden: konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. I uppdraget ingår även att lämna miljöinriktad produktinformation. Avdelningen har även ansvar för samordning, samhällsinformation, café och reception på Medborgarservice Andersberg.

Möten och skapande

Avdelningen Möten och skapande riktar sig mot ungdomar. I flera kommundelar finns mötesplater för unga, för närvarande åtta stycken i kommunal drift, bland dem ungkulturhuset Nolltrefem i centrum. Det finns också sex föreningsdrivna mötesplatser. Samtliga mötesplatser erbjuder en aktiv och utvecklande fritid i drogfri miljö. I uppdraget ingår även att  stödja föreningsdriven fritidsverksamhet i ytterområdena samt att arrangera kultur för barn.

Upplevelser och konst

Avdelningen upplevelser och konst arrangerar och stöder genomförandet av kulturarrangemang för vuxna, samt svarar för stöd och service till kulturföreningar, studieförbund samt enskilda kulturarbetare och grupper. Till avdelningen hör också Kulturhuset Najaden.

Avdelningen ansvarar även för konstverksamheten genom utställningar, konstinköp och offentlig gestaltning. Till avdelningen hör
Mjellby Konstmuseumlänk till annan webbplats, Halmstads Konsthall och offentlig konst.

Förvaltningsstaben

Förvaltningsstaben är ett lednings- och verksamhetsstöd, som har
i uppdrag att ansvara för hållbar ledning, samordning och utveckling av
stödfunktionerna, samt strategiska utvecklingsfrågor med fokus på kulturens
roll i samhällsutvecklingen.