• Halmstads webbplatser

Kultur­förvaltningen

Kulturförvaltningens verksamheter ska berika kommuninvånarnas liv genom bland annat biblioteken, mötesplatser för unga och konst- och kulturverksamheter. Förvaltningen ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Ansvarsområden

 • Folkbibliotek
 • Mötesplatser för unga
 • Konst- och kulturverksamhet
 • Stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
 • Medborgarservice Andersberg och Medborgarservice Vallås

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden

Antalet anställda

Cirka 133 anställda.

Förvaltningschef

Ola Magnusson

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Avdelning Kultur och konst

Avdelningschef: Mattias Hansson, tillförordnad

 • Enhet unga möten
  Azra Vodenicarevic, enhetschef
 • Enhet ungkultur
  Johanna Strid, enhetschef
 • Enhet upplevelser
  Marcus Lundberg, enhetschef
 • Enhet konst
  Lena From, enhetschef

Avdelning Biblioteken i Halmstad

Avdelningschef: Finn Axelsson

 • Enhet språk och läslust
  Anna Ericsson, enhetschef
 • Enhet program och läsfrämjande
  Jennie Henrysson, enhetschef
 • Enhet medier och IT
  Eskil Rönnberg, enhetschef
 • Enhet delaktighet och inkludering
  Terese Bondesson, enhetschef

Förvaltningsstab

Chef: Marie Tell