Kultur­förvaltningen

Kulturförvaltningens verksamheter ska berika kommuninvånarnas liv genom bland annat biblioteken, mötesplatser för unga och konst- och kulturverksamheter. Förvaltningen ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Ansvarsområden

 • Folkbibliotek
 • Mötesplatser för unga
 • Konst- och kulturverksamhet
 • Stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund
 • Medborgarservice Andersberg och Medborgarservice Vallås

Ansvarig nämnd

Kulturnämnden

Antalet anställda

Cirka 133 anställda.

Förvaltningschef

Ola Magnusson

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Avdelning Kultur och konst, chef Kristina Gernes
  • Enhet unga möten
   Jeanette Vinberg, enhetschef
  • Enhet ungkultur
   Ulrika Renfors, enhetschef
  • Enhet upplevelser
   Marcus Lundberg, enhetschef
  • Enhet konst
   Karolina Petersson, enhetschef
 • Avdelning Biblioteken i Halmstad, chef Martin Gillgren
  • Enhet språk och läslust
   Lena Roosberg, enhetschef
  • Enhet program och läsfrämjande
   Susanne Jedhagen, enhetschef
  • Enhet medier och IT
   Finn Axelsson, enhetschef
  • Enhet delaktighet och inkludering
   Terese Bondesson, enhetschef
 • Förvaltningsstab, chef Carola Andersson