Social­förvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Förvaltningen bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Ansvarsområden

  • Stöd och förebyggande insatser till personer med beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare.
  • Stöd och förebyggande insatser till barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd på grund av sociala problem eller relationsproblematik utifrån lagen om vård av unga.

Det kan handla om rådgivning, boende, stöd i vardagen och hälso- och sjukvård.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Antalet anställda

Cirka 860 anställda

Förvaltningschef

Hans-Jörgen Wahlhed

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Barn och ungdomsavdelningen

Avdelningschef: Linda Strand

Avdelningen för stöd och service

Avdelningschef: Marie Langemark

Avdelningen för boende och korttid

Avdelningschef: Åsa Teveldal

Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar

Avdelningschef: Christel Lood

Reception och öppettider

Öppettider 49 / 2022

  • måndag 05 december 08.00–11.45 12.45–16.30
  • tisdag 06 december 08.00–11.45 12.45–16.30
  • onsdag 07 december 08.00–11.45 12.45–16.30
  • torsdag 08 december 08.00–11.45 12.45–16.30
  • fredag 09 december 08.00–11.45 12.45–16.00
  • lördag 10 december Stängt
  • söndag 11 december Stängt