Social­förvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Förvaltningen bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Ansvarsområden

 • Stöd och förebyggande insatser till personer med beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare.
 • Stöd och förebyggande insatser till barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd på grund av sociala problem eller relationsproblematik utifrån lagen om vård av unga.

Det kan handla om rådgivning, boende, stöd i vardagen och hälso- och sjukvård.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Antalet anställda

Cirka 860 anställda

Förvaltningschef

Hans-Jörgen Wahlhed
hans-jorgen.wahlhed@halmstad.se

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Barn och ungdomsavdelningen

Avdelningschef: Linda Strand

 • Förebyggande enheten
  Enhetschef: Sofie Wisell
 • Familjerådgivningen
  Enhetschef: Christina Bäckblom Fahlén
 • Mottagningsenheten
  Enhetschef: Monika Gashi
 • Utredningsenheten 1
  Enhetschef: Emma Selstad
 • Utredningsenheten 2
  Enhetschef: Ulrika Ingemansson
 • Placeringsenheten
  Enhetschef: Julia Folkesson och Christina Bengtsson
 • Familjerättsenheten
  Enhetschef: Eva Prediger
 • Behandling Barn och Kriscentrum
  Enhetschef: Bo Johnsson
 • Behandling Ungdom
  Enhetschef: Viktoria Bengtsson
 • Stödboendeenheten
  Enhetschef: Mikael A Nilsson

Avdelningen för stöd och service

Avdelningschef: Marie Langemark

 • Hälso- och sjukvårdsenheten
  Enhetschef: Linda Throné
 • Boendestöd och övriga verkställigheter
  Enhetschef: Anna Högardh
 • Handläggningsenheten
  Enhetschef: Ann-Charlott Karlsson
 • Personlig assistans
  Enhetschefer: Svjetlana Banovic, Mats Altemyr, Emily Marshall, Nora Shala och Nina Spendrup

Avdelningen för boende och korttid

Avdelningschef: Sandra Bengtsson

Vuxenavdelningen för personer med beroendeproblematik och psykiska funktionsnedsättningar

Avdelningschef: Christel Lood

Reception och öppettider

Öppettider 3 / 2022

 • måndag 17 januari 08.00–11.45 12.45–16.30
 • tisdag 18 januari 08.00–11.45 12.45–16.30
 • onsdag 19 januari 08.00–11.45 12.45–16.30
 • torsdag 20 januari 08.00–11.45 12.45–16.30
 • fredag 21 januari 08.00–11.45 12.45–16.00
 • lördag 22 januari Stängt
 • söndag 23 januari Stängt