Kommun­lednings­­förvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Ansvarsområden

Vi stödjer kommunstyrelse och kommunfullmäktige i uppdraget att bidra till en effektiv organisation som strävar efter invånarnas bästa. Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Vi stödjer kommunstyrelse och kommunfullmäktige i uppdraget att bidra till en effektiv organisation som strävar efter invånarnas bästa. Förvaltningen stöttar kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna och följa upp den kommunala verksamheten.

I kommunledningsförvaltningens uppdrag ingår bland annat att:

 • förbereda och genomföra politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordna, utveckla och stödja kommunens förvaltningar och bolag
 • samordna och leda samhällsbyggandet i Halmstads kommun
 • effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete
 • ansvara för och samordna övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, HR, ärendehantering, kommunikation, demokrati, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, trygghet och säkerhet, näringslivsutveckling, inkludering, folkhälsa samt miljöfrågor.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Antalet anställda

Cirka 195 anställda

Förvaltningschef

Kommundirektör Mattias Rossköld
mattias.rosskold@halmstad.se

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

Avdelningen för ledningsstöd

Ansvarig: Ann-Mari Mäkikangas, direktör administration och säkerhet

 • Kanslienheten
  Susanne Mared, kanslichef
 • Överförmyndarkansliet
  Carolina Vinkler, kanslichef
 • Digitaliseringsenheten
 • Dataskyddsombud
  Frida Blanck

Samhällsbyggnadskontoret

Ansvarig: Lisa Almer Rönnberg, samhällsbyggnadsdirektör

 • Stab
 • Ekonomi
  Malin Östlund, funktionschef
 • Mark- och exploatering
  Magnus Sjöberg, mark- och exploateringschef
 • Strategi- och utredning

Avdelningen för ekonomi och styrning

Ansvarig: Jan Fritz, ekonomidirektör

 • Budget
  Henrik Persson, budgetchef
 • Redovisning
  Ola Wall, redovisningschef
 • Upphandling
  Jeanette Hall, upphandlingschef
 • Kvalitet
  Jan Fritz, tf kvalitetschef

HR-avdelningen

Ansvarig: Charlotte Svensson, HR-direktör

 • Human Resources
 • Löner

Kommunikationsavdelningen

Ansvarig: Charlotta Edin, kommunikationsdirektör

 • Intern och extern kommunikation
 • Sociala medier
 • Press och media

Tillväxtavdelningen

Ansvarig: Lina Siljegård, tillväxtdirektör

Kommunledningsstaben

Ansvarig: Anna Wallefors, stabschef