• Halmstads webbplatser

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens främsta uppgift är att se till att kommunen har ett förebyggande brandskydd.

Vi erbjuder även utbildning i brandskydd för både vuxna och barn för att förebygga olyckor. Räddningstjänsten ansvara också för tillsyn över brandskyddet i verksamheter som till exempel skolor, vårdinrättningar, större industrier och allmänna lokaler. Vi utför sotning och brandskyddskontroller av eldstäder och är också delaktig i kommunens arbete med översikts- och detaljplanering vid bygglovshantering.

Ansvarområden

 • Förebyggande åtgärder mot brand och andra olyckor.
 • Operativ räddningstjänst - utryckningsverksamheten.
 • Lärande av olyckor.
 • Samordningsansvar avseende kommunens del i grannsamverkan.

Ansvarig nämnd

Räddningsnämnden

Antalet anställda

Cirka 175 anställda.

Förvaltningschef

Magnus Wijk, förvaltnings- och räddningschef

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Stab
  Tina Nordlund, chef
 • Samhällsskydd
  Johan Duell, chef
 • Insats och beredskap
  Kristian Pettersson, chef
 • Larm och ledning
  Mattias Sjöström, chef