• Halmstads webbplatser

Om de kommunala förvaltningarna

För att sköta den dagliga verksamheten och utföra de uppdrag som nämnderna beslutat om finns ett antal förvaltningar med anställda tjänstemän.

En förvaltning har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Att ta fram underlag till de förtroendevalda, så att de är väl informerade och kan fatta avvägda beslut.
  • Att uppnå mål och verkställa uppdrag som de förtroendevalda beslutar om.
  • Att besluta på uppdrag av de förtroendevalda genom så kallad delegation.

Huvuddelen av Halmstads kommuns verksamhet utförs av våra förvaltningar som är uppdelade utifrån ansvarsområde. Varje förvaltning leds av en nämnd som består av förtroendevalda politiker.