• Halmstads webbplatser

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningens uppdrag är att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarsområden

Serviceförvaltningen utför tjänster för kommunens förvaltningar och bolag. Huvudområden är städning, fastighetsskötsel, vaktmästeri, måltider, IT-tjänster, internpost, HR-service och uthyrning av fordon.

Ansvarig nämnd

Servicenämnden.

Antalet anställda

Cirka 750 anställda.

Förvaltningschef

Kim Ferm, tillförordnad

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

FM-service

FM-service ansvarar för att kommunens lokaler är ändamålsenliga. Det innebär städning, vaktmästeri, inre och yttre fastighetsskötsel i lokaler som krävs för kommunens verksamheter som skolor, bibliotek och idrottshallar. De svarar också för specialstäd, hantverksarbete, internpost.

Halmstad direkt, kommunens kontaktcenter

Halmstad direkt är kommunens och Halmstad Stadsnät AB:s kontaktcenter och tar emot frågor från invånare, besökare och företagare. De svarar också för konsumentrådgivining samt budget- och skuldrådgivning.

IT-service

IT-service ansvarar för drift och support av telefoni, datorer och nätverk inom Halmstads kommun.

Kommuntransport

Kommuntransport ansvarar för uthyrning av fordon till kommunens verksamheter. De ansvarar också för kommunens samlade varudistribution, som livsmedel, skol-, kontors- och sjukvårdsmaterial etc. Service och reparationer av bilar sker på entreprenad.

Måltidsservice

Måltidsservice ansvarar för samtliga måltider som serveras i förskola, skola och gymnasium, catering, äldreomsorg och matdistribution.

HR-service

HR-service ansvarar för kommunens hantering av lön, förmåner, pensioner, försäkringar och administrerar kommunens SITHS-kort. De förvaltar, utvecklar utbildar och ger support i kommunens HR-system.

Administrativ service

Administrativ service förser servicenämndens verksamheter med stöd inom ekonomi och övriga administrativa uppgifter.

HR-avdelningen

HR-avdelningen ansvarar för serviceförvaltningens HR-frågor.

Stab

Staben är ett stöd till förvaltningens verksamheter med nämndssekretariat, kommunikation, säkerhetssamordning och kvalitet.

Valkansli

Servicenämnden har ansvar för kommunens valkansli på uppdrag från valnämnden.