• Halmstads webbplatser

Teknik- och fastighets­förvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen tar hand om kommunens mark, byggnader, parker och grönområden, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, driver fritids- och idrottsanläggningar, skottar snö, sopar gator och mycket mer.

Ansvarsområden

 • Lokalförsörjning
 • Ny-, om- och tillbyggnader av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter samt utveckling och förvaltning
 • Drift och underhåll av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter
 • Drift och underhåll av kommunens gatu-, trafik- och infrastrukturverksamhet, park- och naturverksamhet samt idrotts- och fritidsverksamhet
 • Företräder kommunen i vattenråden

Ansvarig nämnd

Teknik- och fastighetsnämnden

Antalet anställda

Cirka 250 anställda

Förvaltningschef

Marie Leandersson

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Förvaltningsledning
  • Ledningsstödsenheten
  • Ekonomienheten
 • Projektavdelningen
  • Anläggningsenheten
  • Byggtekniska enheten
 • Infrastrukturavdelningen
  • Landskaps- och fritidsenheten
  • Trafikenheten
 • Fastighetsavdelningen
  • Lokalförsörjningsenheten
  • Fastighetsdriftenheten
 • Driftavdelningen
  • Badanläggningsenheten
  • Gatudriftenheten
  • Parkdriftenheten
  • Kust- och idrottsdriftenheten
  • Halmstad Arena
  • Badanläggningsenheten
  • Skogs- och viltvårdsenheten