Teknik- och fastighets­förvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen tar hand om kommunens mark, byggnader, parker och grönområden, planerar stadens trafik, bygger gator, broar och gång- och cykelbanor, driver fritids- och idrottsanläggningar, skottar snö, sopar gator och mycket mer.

Ansvarsområden

 • Lokalförsörjning
 • Ny-, om- och tillbyggnader av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter samt utveckling och förvaltning
 • Drift och underhåll av kommunens byggnader och bebyggda fastigheter
 • Drift och underhåll av kommunens gatu-, trafik- och infrastrukturverksamhet, park- och naturverksamhet samt idrotts- och fritidsverksamhet
 • Företräder kommunen i vattenråden

Ansvarig nämnd

Teknik- och fritidsnämnden
Fastighetsnämnden

Antalet anställda

Cirka 250 anställda

Förvaltningschef

Marie Leandersson

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Ledningsstöd
 • Ekonomienheten
 • Projektavdelningen
  • Byggenheten
  • Infrastrukturenheten
 • Infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen
  • Landskaps- och fritidsenheten
  • Trafikenheten
  • Lokalförsörjningsenheten
 • Driftavdelningen
  • Fastighetsenheten
  • Gatuenheten
  • Park- och naturenheten
  • Kust- och idrottsenheten
  • Halmstad Arena
  • Badanläggningsenheten