• Halmstads webbplatser

Parkera inte på räddningsväg

Det är viktigt att du inte parkerar din bil fel och blockerar räddningsvägar. Om det sker en olycka är det viktigt att räddningspersonal kan komma fram för att kunna rädda liv.

Så här kan du göra för att hjälpa till:

  • Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten som till exempel i korsningar.
  • Ställ dig aldrig på eller framför räddningsvägar och bommar som leder ner mot en badplats.
  • På platser där det är tillåtet att parkera, ställ bilen nära körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram.
  • Parkera aldrig för nära in- och utfarter.