Parkeringsböter

Om du felparkerar kan du få parkeringsböter (p-bot). Det finns två olika sorters böter, beroende på om du parkerat på gatumark eller på tomtmark. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du göra det till Polisen, medan en kontrollavgift överklagas till kommunen.

Parkeringsanmärkning

En parkeringsanmärkning utfärdas om du felparkerar på gatumark.

Betala en parkeringsanmärkning

Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften blir betalad inom åtta dagar.

Överklaga en parkeringsanmärkning till Polisen

Som förare eller ägare av fordonet har du möjlighet att överklaga din parkeringsanmärkning till polisen.

Du behöver betala felparkeringsavgiften även om du väljer att överklaga.

Så mycket kostar det att parkera fel på gatumark

Så mycket kostar det att parkera fel på gatumark

Typ av parkeringsanmärkning

Kostnad

Handikapplats

1 300 kronor

Förbud att stanna

900 kronor

Gångbana

900 kronor

Cykelbana

900 kronor

Cykelpassage

900 kronor

Cykelöverfart

900 kronor

Övergångsställe

900 kronor

Korsande cykelbana

900 kronor

Korsande gångbana

900 kronor

Busshållplats

900 kronor

Lastplats med förbud att stanna

900 kronor

Vägkorsning

900 kronor

Cykelfält

900 kronor

Område med förbud att stanna

900 kronor

Mot färdriktningen

700 kronor

Ej tillräckligt långt från körbanans mitt

700 kronor

Ut- och infart

700 kronor

Dubbelparkering

700 kronor

Utanför P-ruta

700 kronor

Busskörfält

700 kronor

Terräng

700 kronor

Refug

700 kronor

Vändplats med förbud att parkera

700 kronor

Vändplats med förbud att stanna

700 kronor

Taxiplats

700 kronor

Förbud att parkera

700 kronor

Område med förbud att parkera

700 kronor

På- och avstigningsplats

700 kronor

Laddplats

700 kronor

Övriga förseelser som inte är med i denna lista

400 kronor

Avgift ej erlagd på det sätt och med den taxa som anges på plats

400 kronor

Parkerat utöver längsta tillåtna tid

400 kronor

Ogiltig biljett/P-kort/tillstånd

400 kronor

Ej följt föreskrifter angående p-automaternas användning

400 kronor

Kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas om du felparkerar på tomtmark.

Betala en kontrollavgift

En kontrollavgift ska betalas inom åtta dagar. Men om du överklagar kontrollavgiften så pausas avgiften och då ska du inte betala förrän ärendet är utrett.

Överklaga en kontrollavgift till kommunen

Om du vill överklaga en kontrollavgift ansöker du om rättelse genom att fylla i blanketten för reklamation av kontrollavgift och skicka in till kommunen.

Så här mycket kostar det att parkera fel på tomtmark

Så här mycket kostar det att parkera fel på tomtmark

Typ av kontrollavgift

Kostnad

Handikapplats

1 300 kronor

Sträcka med förbud att parkera

700 kronor

Område med förbud att parkera

700 kronor

Vändplats med förbud att parkera

700 kronor

Lastplats med förbud att parkera

700 kronor

På- och avstigningsplats med förbud att parkera

700 kronor

Taxiplats med förbud att parkera

700 kronor

Parkeringstillstånd saknas

700 kronor

Laddplats

700 kronor

Parkerat i P-plats reserverad för annat fordonsslag

700 kronor

Parkerat i P-plats för utryckningsfordon

700 kronor

Ej parkerat inom markerad plats

400 kronor

Parkerat utöver längsta tillåtna tid

400 kronor

Avgift ej erlagd på det sätt och med den taxa som anges på plats

400 kronor

Giltig biljett ej synlig eller läsbar

400 kronor

Ogiltig biljett/P-kort/tillstånd

400 kronor

Ej följt föreskrifter angående p-automaternas användning

400 kronor

Övriga förseelser som inte är med i denna lista

400 kronor

Reklamera kontrollavgift