• Halmstads webbplatser

Parkeringsböter

Om du felparkerar kan du få betala en avgift – som i vardagligt tal kallas för parkeringsböter. Det finns två olika sorters avgifter; parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Om du vill överklaga en parkeringsanmärkning ska du göra det till polisen, medan en kontrollavgift överklagas till kommunen.

Vilken avgift du fått och varför du fått den står på den lapp som fästs på din vindruta eller på fakturan du fått hem. Anledningen till att det finns olika typer av felparkeringsavgifter och kontrollavgift är att det är olika lagar som styr beroende på var du har parkerat.

På lappen på din vindruta (eller på fakturan du fått hem) står det vem du ska betala avgiften till.

Beroende på vad du har gjort för fel, är avgiften mellan 400 och 1 300 kronor.

Parkeringsanmärkning – polisen

En parkeringsanmärkning utfärdas om du felparkerar på gatumark.

Betala en parkeringsanmärkning

Ägaren till fordonet ansvarar för att avgiften blir betalad inom åtta dagar.

Överklaga en parkeringsanmärkning

Som förare eller ägare av fordonet har du möjlighet att överklaga din parkeringsanmärkning till polisen. Du behöver betala felparkeringsavgiften även om du tänker överklaga den.

Överklaga parkeringsanmärkning hos polisen

Så mycket kostar det att parkera fel på gatumark

Så mycket kostar det att parkera fel på gatumark

Typ av parkeringsanmärkning

Kostnad

Handikapplats

1 300 kronor

Förbud att stanna

900 kronor

Gångbana

900 kronor

Cykelbana

900 kronor

Cykelpassage

900 kronor

Cykelöverfart

900 kronor

Övergångsställe

900 kronor

Korsande cykelbana

900 kronor

Korsande gångbana

900 kronor

Busshållplats

900 kronor

Lastplats med förbud att stanna

900 kronor

Vägkorsning

900 kronor

Cykelfält

900 kronor

Område med förbud att stanna

900 kronor

Mot färdriktningen

700 kronor

Ej tillräckligt långt från körbanans mitt

700 kronor

Ut- och infart

700 kronor

Dubbelparkering

700 kronor

Utanför P-ruta

700 kronor

Busskörfält

700 kronor

Terräng

700 kronor

Refug

700 kronor

Vändplats med förbud att parkera

700 kronor

Vändplats med förbud att stanna

700 kronor

Taxiplats

700 kronor

Förbud att parkera

700 kronor

Område med förbud att parkera

700 kronor

På- och avstigningsplats

700 kronor

Laddplats

700 kronor

Parkerat utöver längsta tillåtna tid

400 kronor

Ogiltig biljett, parkeringskort eller tillstånd

400 kronor

Avgift ej betalad på det sätt och med den taxa som anges på plats

400 kronor

Ej följt föreskrifter angående parkerings­automaternas användning

400 kronor

Övriga förseelser som inte är med i denna lista

400 kronor

Kontrollavgift – kommunen

Kontrollavgift utfärdas om du felparkerar på kommunens tomtmark.

Betala en kontrollavgift

En kontrollavgift ska betalas inom åtta dagar. Men om du överklagar kontrollavgiften så pausas avgiften medan kommunen utreder ärendet. Då ska du betala om du får besked om avslag.

Överklaga en kontrollavgift till kommunen

Om du vill överklaga en kontrollavgift ansöker du om rättelse i e-tjänsten nedan.

Vid följande omständigheter avskrivs inte kontrollavgiften:

  • om det har skrivits in fel registreringsnummer vid betalning
  • om biljett eller tillstånd inte finns synligt i framrutan
  • om biljett har köpts för en annan parkeringszon där avgiften är lägre.

Så här mycket kostar det att parkera fel på tomtmark

Så här mycket kostar det att parkera fel på tomtmark

Typ av kontrollavgift

Kostnad

Handikapplats

1 300 kronor

Sträcka med förbud att parkera

700 kronor

Område med förbud att parkera

700 kronor

Vändplats med förbud att parkera

700 kronor

Lastplats med förbud att parkera

700 kronor

På- och avstigningsplats med förbud att parkera

700 kronor

Taxiplats med förbud att parkera

700 kronor

Laddplats

700 kronor

Parkeringsplats reserverad för annat fordonsslag

700 kronor

Parkeringsplats för utryckningsfordon

700 kronor

Parkeringstillstånd saknas

700 kronor

Ej parkerat inom markerad plats

400 kronor

Parkerat utöver längsta tillåtna tid

400 kronor

Giltig biljett ej synlig eller läsbar

400 kronor

Ogiltig biljett, p-kort eller tillstånd

400 kronor

Avgift ej betalad på det sätt och med den taxa som anges på plats

400 kronor

Ej följt föreskrifter om p-automaternas användning

400 kronor

Övriga förseelser som inte är med i denna lista

400 kronor

Överklaga kontrollavgift hos kommunen