• Halmstads webbplatser

Parkeringstillstånd och boendeparkering

I Halmstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, månadsparkering och för rörelsehindrade.