Tillstånd för boendeparkering

Du som är folkbokförd på en adress där Halmstads kommun har boendeparkering kan köpa ett boendeparkeringstillstånd.

Så fungerar det

Tillståndet är en löpande prenumeration som automatiskt förnyas den 1:a varje månad.

Kostnad

Tillståndet kostar 250 kronor per månad.

Köp parkeringstillstånd

Här finns kommunens boendeparkeringar

Villkor

  • Du ska vara folkbokförd på en bostadsadress inom området där du vill köpa boendeparkeringstillstånd.
  • Du ska vara registrerad ägare till det fordon du söker tillstånd för.
  • Fordonet ska vara registrerat hos Transportstyrelsen på din folkbokföringsadress.
  • Fordonet ska vara i trafik och inte ha användningsförbud, körförbud eller vara avställt.
  • Boendeparkeringstillståndet gäller endast för det registreringsnummer som är registrerat.
  • Du får endast söka tillstånd för fordon som är klassat som personbil klass 1 Länk till annan webbplats.. Du kan alltså inte få boendetillstånd för husbil.
  • Det är endast tillåtet att köpa ett boendeparkeringstillstånd per person.

  Tjänstebil eller leasingbil för privatpersoner

  Tjänstebil

  Om du kör en tjänstebil och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett intyg från din arbetsgivare.

  Intyget bekräftar att du förfogar över fordonet även utanför tjänsten och förmånsbeskattas för detta. I intyget måste det också stå att din förfoganderätt över fordonet omfattar minst ett år.

  Skicka in intyget tillsammans med dina kontaktuppgifter (boendeadress, mobilnummer, e-postadress och boendeområde) till kommunen. Vi handlägger ärendet så snabbt som möjligt, därefter får du återkoppling och information om hur du köper ditt boendeparkeringstillstånd.

  Leasingbil för privatpersoner

  Om du leasar en bil privat och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett leasingavtal från din leasingfirma.

  Skicka in intyget tillsammans med dina kontaktuppgifter (boendeadress, mobilnummer, e-postadress och boendeområde) till kommunen. Vi handlägger ärendet så snabbt som möjligt, därefter får du återkoppling och information om hur du köper ditt boendeparkeringstillstånd.

  Om du byter fordon eller flyttar

  Tillfälligt fordon

  Om du har din bil på verkstad och har fått en tillfällig lånebil, kontakta kommunen och meddela vilken tid det kommer att gälla. Vi ser till att parkeringsvakterna blir informerade om det tillfälliga bilbytet.

  Nytt fordon

  Om du byter fordon, kontakta kommunen och uppge ditt nya registreringsnummer. Vi kontrollerar att du står som ägare till det nya fordonet och ändrar sedan registreringsnumret på ditt befintliga boendeparkeringstillstånd.

  Ny adress

  Om du flyttar till nytt boendeområde måste din nya adress vara registrerad hos Transportstyrelsen innan du kan köpa nytt tillstånd.

  Avsluta boendeparkeringstillstånd

  Du måste själv avsluta ditt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Tillståndet löper månaden ut.

  Avsluta parkeringstillstånd