• Halmstads webbplatser

Tillstånd för boendeparkering

Du som är folkbokförd på en adress där Halmstads kommun har boendeparkering kan köpa ett boendeparkeringstillstånd.

Så fungerar det

Tillståndet är en löpande prenumeration som automatiskt förnyas den 1:a varje månad. Boendetillståndet gäller endast där det är skyltat med en tilläggstavla, till exempel "Boende V" under parkeringsskylten.

Boendeparkeringstillstånd är ett undantag från parkeringsreglerna som innebär att boende med boendeparkeringstillstånd får parkera till en reducerad avgift på platser skyltade boende inom ett visst område.

Du får ingen egen plats, utan tillståndet gäller för ett visst område. Vid anläggningsarbete, till exempel gatuarbete, kan antalet tillgängliga platser tillfälligt minska.

I kartan nedan ser du vilka områden och gator som gäller inom boendeområdet.
Öppna stor karta för att se alla områden och gator.

Kostnad

Tillståndet kostar 250 kronor per månad.

Köp parkeringstillstånd

Här finns kommunens boendeparkeringar

Villkor

  • Du ska vara folkbokförd på en bostadsadress inom området där du vill köpa boendeparkeringstillstånd.
  • Du ska vara registrerad ägare till det fordon du söker tillstånd för.
  • Fordonet ska vara registrerat hos Transportstyrelsen på din folkbokföringsadress.
  • Fordonet ska vara i trafik och inte ha användningsförbud, körförbud eller vara avställt.
  • Boendeparkeringstillståndet gäller endast för det registreringsnummer som är registrerat. Det behövs inget bevis i bilens vindruta, kontroll görs på bilens registreringsnummer.
  • Du får endast söka tillstånd för fordon som är klassat som personbil klass 1 Länk till annan webbplats.. Du kan alltså inte få boendetillstånd för husbil.
  • Det är endast tillåtet att köpa ett boendeparkeringstillstånd per person.

Tjänstebil eller leasingbil för privatpersoner

Tjänstebil

Om du kör en tjänstebil och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett intyg från din arbetsgivare.

Intyget bekräftar att du förfogar över fordonet även utanför tjänsten och förmånsbeskattas för detta. I intyget måste det också stå att din förfoganderätt över fordonet omfattar minst ett år.

Skicka in intyget tillsammans med dina kontaktuppgifter (boendeadress, mobilnummer, e-postadress och boendeområde) till kommunen.  

Handläggningstiden är 2 veckor, därefter får du återkoppling och information om hur du köper ditt boendeparkeringstillstånd.

Leasingbil för privatpersoner

Om ni står som brukare behöver ni inte skicka in leasingavtal, utan köper det boendetillstånd som finns i listan för det område där ni bor.

Om du inte står som brukare och leasar en bil privat och vill köpa ett boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten måste du först skicka in ett leasingavtal från din leasingfirma.

Skicka in intyget tillsammans med dina kontaktuppgifter (boendeadress, mobilnummer, e-postadress och boendeområde) till kommunen. Vi handlägger ärendet så snabbt som möjligt, därefter får du återkoppling och information om hur du köper ditt boendeparkeringstillstånd.

Om du byter fordon eller flyttar

Tillfälligt fordon

Om du har din bil på verkstad och har fått en tillfällig lånebil, kontakta kommunen och meddela vilken tid det kommer att gälla. Vi ser till att parkeringsvakterna blir informerade om det tillfälliga bilbytet.

Nytt fordon

Om du byter fordon, kontakta kommunen och uppge ditt nya registreringsnummer. Vi kontrollerar att du står som ägare till det nya fordonet och ändrar sedan registreringsnumret på ditt befintliga boendeparkeringstillstånd.

Ny adress

Om du flyttar till nytt boendeområde måste din nya adress vara registrerad hos Transportstyrelsen innan du kan köpa nytt tillstånd.

Avsluta boendeparkeringstillstånd

Du måste själv avsluta ditt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Tillståndet löper månaden ut. Tänk på att du måste själv avsluta ditt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten innan kl. 18.00 den sista varje månad annars förnyas det.

Avsluta parkeringstillstånd