Aktivitetsbidrag

Om din förening har verksamhet för barn- och ungdomar (5–20 år) eller parasport, kan ni söka kommunalt aktivitetsbidrag.

Bidraget är 34 kronor per bidragsberättigad sammankomst för den ordinarie gruppen eller laget. Dit räknas både tävling (utan entré) och träning.

För att kunna ansöka om aktivitetsbidrag behöver föreningen skicka in närvarorapporter (periodrapporter) i systemet Aktivitetskort på Nätet, APN. Rapporterna ska ni skicka in genom något av följande alternativ:

 • Ladda upp en kommunfil från IdrottOnline i APN
 • Registrera närvaro i ett system som skickar uppgifterna till APN
 • Registrera närvaro direkt i APN

När ni har skickat in periodrapporten kan ni göra ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag i APN. Ni ansöker två gånger per år.

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsbidrag

Ansökningstider

Du som är utsedd administratör för din förening ska skicka in er periodrapport i APN vid varje bidragsperiods slut. När du skickat in periodrapporten kan ni göra ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag i APN.

Senaste datum för periodrapport
Sammankomster genomförda under periodenSkicka in periodrapport senast
1 januari – 30 juni25 augusti
1 juli – 31 december25 februari

Om periodrapporten är upp till tre veckor sen, dras en förseningsavgift på 10 procent av summan. Om periodrapporten är mer än tre veckor sen får ni inget bidrag.

Förstärkt aktivitetsbidrag under 2021 på grund av coronaviruset, covid-19

På grund av pandemin har teknik- och fritidsnämnden beslutat att bevilja sökande bidragsberättigade föreningar aktivitetsbidrag för vårterminen 2021 enligt den nivå som beviljades för vårterminen 2019.

Om föreningen redovisar fler sammankomster för barn och unga vårterminen 2021 än vårterminen 2019, får ni bidrag enligt ordinarie bidragsregler.

Om föreningen inte har sökt aktivitetsbidrag för vårterminen 2019 eller det är första gången ni söker aktivitetsbidrag, kommer kommunen att föra dialog med er om möjligheten att söka bidrag.

Det är viktigt att föreningen fortsätter att registrera era aktiviteter i ert närvarohanteringssystem, så att de kan redovisas i APN efter terminens slut.

Villkor för bidrag

Ni ska ha redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster (ej studiecirklar) under det senaste skolåret (hösttermin–vårtermin).

En ordinarie grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få fler sammankomstbidrag.

Bidrag ges endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare (utöver tre deltagare plus ledare) och aktivitetens längd (utöver en timme). Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas vid en av dessa sammankomster.

I övrigt behöver föreningen:

Detta är en bidragsberättigad aktivitet

Med en bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare, utöver ledaren, i åldern 5–20 år (för deltagande i parasportsförening finns ingen åldersgräns). Ledarens närvaro ska antecknas på närvarokortet och ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
 • som varar minst en timme (60 minuter).
 • där närvaron antecknas.
 • där gruppledaren eller biträdande gruppledaren är närvarande hela tiden, och inte leder flera grupper samtidigt.
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av en styrelse, en sektion, ett medlemsmöte eller motsvarande där protokoll förs.
 • som genomförs av lokalavdelningen.

Detta är inte en bidragsberättigad aktivitet

 • Aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
 • Studiecirklar.
 • Religiös verksamhet. Religiösa föreningar kan dock söka bidrag för den tid av sammankomst som inte innehåller religiösa inslag, om den varar i minst en timme.
 • Politiska förbund eller föreningar är inte bidragsberättigade.
 • Entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som exempelvis dans, bingo och basar.