• Halmstads webbplatser

Aktivitetsbidrag

Om din förening har verksamhet för barn- och ungdomar (5–20 år) eller parasport, kan ni ansöka om kommunalt aktivitetsbidrag.

Bidraget är 34 kronor per bidragsberättigad sammankomst för den ordinarie gruppen eller laget. Dit räknas både tävling (utan entré) och träning.

För att ansöka om aktivitetsbidrag behöver föreningen skicka in närvarorapporter (periodrapporter) i systemet Aktivitetskort på Nätet, APN. Rapporterna ska ni skicka in genom något av följande alternativ:

 • Ladda upp en kommunfil från IdrottOnline i APN
 • Registrera närvaro i ett system som skickar uppgifterna till APN
 • Registrera närvaro direkt i APN

När föreningens närvarorapportering har kommit in i ApN kan ni skicka in periodrapporten för den aktuella terminen, vilket är det samma som att skicka in ansökan om aktivitetsbidrag. Ni ansöker två gånger per år.

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsbidrag

Ansökningstider

Du som är utsedd administratör för din förening ska skicka in er periodrapport i APN vid varje bidragsperiods slut. När du skickat in periodrapporten kan ni göra ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag i APN.

Senaste datum för periodrapport
Sammankomster genomförda under periodenSkicka in periodrapport senast
1 januari – 30 juni25 augusti
1 juli – 31 december25 februari

Om ansökan om aktivitetsbidrag inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på 10 procent av bidragssumman. Om ansökan är mer än tre veckor sen får föreningen inget bidrag.

Villkor för bidrag

Föreningen ska ha redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster (ej studiecirklar) under det senaste skolåret (hösttermin–vårtermin).

En ordinarie grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få fler sammankomstbidrag.

Bidrag ges endast en gång per dag och grupp oavsett antal deltagare (utöver tre deltagare plus ledare) och aktivitetens längd (utöver en timme). Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas vid en av dessa sammankomster.

Tänk på att följande dokument måste skickas in till föreningsregistret årligen:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 • Revisionsberättelse.
 • Verskamhetsplan
 • Ledarguide

Dessa ska även publiceras på föreningens webbplats.

I övrigt behöver föreningen:

Detta är en bidragsberättigad aktivitet

Med en bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare, utöver ledaren, i åldern 5–20 år (för deltagande i parasportsförening finns ingen åldersgräns). Ledarens närvaro ska antecknas på närvarokortet och ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
 • som varar minst en timme (60 minuter).
 • där närvaron antecknas.
 • där gruppledaren eller biträdande gruppledaren är närvarande hela tiden, och inte leder flera grupper samtidigt.
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av en styrelse, en sektion, ett medlemsmöte eller motsvarande där protokoll förs.
 • som genomförs av lokalavdelningen.

Detta är inte en bidragsberättigad aktivitet

 • Aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.
 • Studiecirklar.
 • Religiös verksamhet. Religiösa föreningar kan dock söka bidrag för den tid av sammankomst som inte innehåller religiösa inslag, om den varar i minst en timme
 • och uppfyller övriga kriterier.
 • Politiska förbund eller föreningar är inte bidragsberättigade.
 • Entrébelagd tävling eller kommersiellt arrangemang som exempelvis dans, bingo och basar.