• Halmstads webbplatser

Stöd till förenings­drivna mötesplatser för barn och unga

Din förening eller organisation kan få stöd från kommunen för att starta och driva mötesplatser för barn och unga.

Du kan söka för en förening eller organisation.

Mötesplatsen ska vara drogfri och öppen för alla unga. Prioriterad ålder är 12–19 år. Med öppen mötesplats menas att deltagandet inte kostar något och att man inte behöver vara medlem.

Verksamheten ska bedrivas under vår- och hösttermin vid minst 15 tillfällen fördelade jämnt över varje termin. Terminerna löper:

  • 1 januari–31 maj
  • 1 september–15 december

Verksamheten ska bedrivas i egna eller kommunala lokaler med närvaro av minst två vuxna personer över 18 år, under max fem timmar per tillfälle. Föreningen står för eventuella verksamhetskostnader.

Storleken på bidraget

För verksamheten kan föreningen få ett bidrag på:

  • 125 kronor per öppen timme på vardagskvällar
  • 175 kronor per öppen timme på helgkvällar (fredag och lördag)

Föreningen kan som mest få 20 000 kronor per termin.

Utbetalning

Stödet betalas ut efter att föreningen gjort en redovisning vid terminsslutet.

Övrigt stöd

Kommunen kan stötta med kontaktperson, råd och viss kompetensutveckling i till exempel:

  • Barns och ungdomars rättigheter
  • Genusfrågor
  • Delaktighet

Ansökan

Du kan ansöka under hela året, för ett år i taget.

Ansök om stöd till föreningsdriven mötesplats

Redovisning

Föreningen ska utse en kontaktperson som för statistik över antalet öppettillfällen, öppettimmar och besökare (pojkar och flickor). Statistiken ska registreras löpande i kvalitetssäkringsprogrammet Loggboken. Stödet utbetalas sedan efter varje terminsslut.