• Halmstads webbplatser

Nyhetsbrevet Idrotts- och fritidsnytt

I "Idrotts- och fritidsnytt" kan du ta del av allt som rör idrotts- och fritidsutbudet i Halmstads kommun. Nyhetsbrevet är till för både föreningslivet och allmänheten. Det kommer ut en gång i månaden.