Trygghets­vandring för föreningar

Din förening kan delta vid trygghetsvandringar som kommunen anordnar. Det är en möjlighet att få extra pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle. Under 2022 blir det möjligt att trygghetsvandra vid tre tillfällen, på våren, under sommaren och till hösten.

För att kunna ansöka om att trygghetsvandra måste föreningen vara bidragsberättigad sedan tidigare och finnas i kommunens föreningsregister.

Ni får inte framföra politiska eller religiösa budskap under trygghetsvandringen.

Så går trygghets­vandringarna till

Uppdraget innebär att ni skapar en trygg vuxennärvaro kvällstid, i ett område som har hög skadegörelse och upplevs som otrygga. De områden som kommunen prioriterar är Centrum, Vallås, Andersberg, Getinge och Oskarström.

Trygghetsvandring har även kallats för nattvandring eller att nattvandra.

Ni vandrar i grupp

Uppdraget innebär att ni nattvandrar två kvällspass. Ni ska vara minst fem personer över 22 år varje tillfälle, och ha särskilda västar som ni får av kommunen. Även föräldrar till barn och ungdomar i föreningen är välkomna att trygghetsvandra.

Vid behov slår ni larm och anmäler till relevanta myndigheter.

Redovisning

Efter varje helg rapporterar ni till kommunen. 

Dagar, tider och ersättning

Passen fördelas mellan de föreningar som anmäler sig. I anmälan kan ni ange hur många tillfällen ni vill ha som mest. Tiderna som gäller är klockan 18.00–23.00.

Period 1: Midsommarhelgen

Datum: 1 april till 18 juni
Dagar: Fredag och lördag
Ersättning: 3 500 kronor per helg

Period 2: Mellan midsommar och skolstart

Datum: 23 juni till 20 augusti
Dagar: Torsdag, fredag och lördag
Ersättning: 5 000 kronor per helg

Period 3: Höst

Datum: 26 augusti till 19 november
Dagar: Fredag och lördag
Ersättning: 3 500 kronor per helg

Ersättningen betalas ut löpande, när er rapportering är inlämnad.

Utbildning

Om din förening får uppdraget att trygghetsvandra, får ni mer information om genomförandet.

Anmälan

Det går bra att anmäla intresse så länge anmälningsformuläret är publicerat.

Anmälan till trygghetsvandring

Om du har frågor