• Halmstads webbplatser

Trygghet, hälsa och inkludering i föreningar

Här kan du som är engagerad i en förening få tips om hur ni arbetar förebyggande med folkhälsa, inkludering och jämställdhet.

Trygghetsvandring

Din förening kan delta vid trygghetsvandringar som kommunen anordnar. Det är en möjlighet att dra in pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Följa med-kort

Med ett Följa med-kort får en person med funktionsnedsättning ta med sig en stödperson utan kostnad på aktiviteter. Det kan till exempel vara träning, uppvisningar eller matcher.

Inkluderande idrott

SISU Idrottsutbildarna har tips och stöd för att bli en förening där ännu fler känner sig välkomna:

Jämställd idrott

Det ska finnas lika möjligheter och förutsättningar för tjejer och killar, kvinnor och män att utöva och leda sin idrott. Uppmärksamma din förenings arbete med jämställdhet genom att använda hashtaggen #jämställdidrotthalland.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Du som träffar barn och unga har ett särskilt ansvar för att skapa miljöer som tar ett tydligt avstånd från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Skapa gärna en dropolicy för er förening. Sök gärna stöd från RF-SISU Halland. Här kan du hitta fakta: