Trygghet, hälsa och inkludering i föreningar

Här kan du som är engagerad i en förening få tips om hur ni arbetar förebyggande med folkhälsa och inkludering.

Trygghetsvandring

Din förening kan delta vid trygghetsvandringar som kommunen anordnar. Det är en möjlighet att dra in pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Följa med-kort

Med ett Följa med-kort får en person med funktionsnedsättning ta med sig en stödperson utan kostnad på aktiviteter. Det kan till exempel vara träning, uppvisningar eller matcher.

Inkluderande idrott

SISU Idrottsutbildarna har tips och stöd för att bli en förening där ännu fler känner sig välkomna:

Jämställd idrott

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser, makt och värderingar. Det ska finnas lika förutsättningar för tjejer och killar att utöva och leda sin idrott på samma villkor. Du kan bli en förebild för jämställdhet i din verksamhet!

Initiativ ”Jämställd idrott Halland”

Scandinavian Mixed är en internationell golftävling som spelas på lika villkor av kvinnor och män den 9-12 juni i Halmstad. Utifrån denna tävling vill vi särskilt uppmärksamma alla insatser och aktiviteter i Halland som bidrar till ett jämställt idrottsliv – oavsett vilken idrott det handlar om.

Initiativet ”Jämställd idrott Halland” är ett samarbete mellan Halmstads kommun, Region Halland, Länsstyrelsen i Halland och RF-SISU Halland.

Jämställt alltid - men extra fokus nu

Arbetet för ett jämställt idrottsliv behöver ske kontinuerligt, men satsa lite extra på jämställd idrott under tävlingsveckan, v 23. Det görs massor med bra insatser och aktiviteter inom idrottsrörelsen för att ge alla tjejer och killar lika möjligheter och förutsättningar. Nu vill vi att du eller ni visar upp det!

Uppmärksamma din förenings arbete med jämställdhet genom att använda hashtaggen #jämställdidrotthalland.
Tagga, sprid och följ, så hjälps vi åt att visa alla goda exempel i Halland.

Stöd för jämställd idrott

Tips för ett jämställt idrottsliv

Schyst Idrott
Det är inom idrotten som många barn och unga formar sina värderingar. Värmlandsidrotten och Region Värmland har tagit fram handboken ”Schyst Idrott” Länk till annan webbplats., för att bland annat öka medvetenheten om att de ord, uttryck och bilder vi använder spelar roll för hur budskap uppfattas.

Tips till föreningar och förbund i jämställdhetsarbetet
Idrottsforskaren Daniel Alsarve har utformat några tips till föreningar och förbund i jämställdhetsarbetet:

  • Ställ ett antal frågor vid ett styrelsemöte:
    – Är jämställdhet viktigt för oss – och varför?
    – Hur ser representationen i vår styrelse ut – Vill vi få in fler röster i rummet?
    – Fundera vilken målsättning styrelsen vill ha – Var vill man stå i jämställdhetsfrågan?
  • Ha bestämda start- och sluttider för styrelsemöten och välj tider som passar alla, även till exempel småbarnsföräldrar.
  • Gör en kartläggning av resursfördelning och träningstider, det finns metoder för det.
  • Prova dela ordförandeposten, en man och en kvinna. Det har visat sig framgångsrikt.

Stöd för att prata om jämställdhet från RF-SISU Länk till annan webbplats.

Stöd för att genomföra jämställdhetsanalyser av RF-SISU Länk till annan webbplats.

Visste du detta om jämställdhet?

Flickors idrottande missgynnas fortfarande 2022, trots idrottsrörelsens arbete med att öka jämställdheten. Idrotter som lockar tjejer får mindre ekonomiskt stöd än mansdominerade idrotter och på ledningsnivå är det samma sak.
Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt Länk till annan webbplats., säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för idrottsforskning.

Centrum för idrottsforskning visar i antologi ”Resurser, representation och ”riktig” idrott” Länk till annan webbplats. att mycket arbete återstår innan kvinnor och mäns förutsättningar är jämställda inom idrotten. Det är ytterst en fråga om demokrati, rättvisa och positiv idrottsutveckling.

Jämställda idrottsstyrelser – en artikel från Idrottsforskning.se
Kraftig ökning av jämställda idrottsstyrelser – men mycket arbete återstår Länk till annan webbplats.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Du som träffar barn och unga har ett särskilt ansvar för att skapa miljöer som tar ett tydligt avstånd från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Skapa gärna en dropolicy för er förening. Sök gärna stöd från RF-SISU Halland. Här kan du hitta fakta: