Trygghet, hälsa och inkludering i föreningar

Här kan du som är engagerad i en förening få tips om hur ni arbetar förebyggande med folkhälsa och inkludering.

Inkluderande idrott

SISU Idrottsutbildarna har tips och stöd för att bli en förening där ännu fler känner sig välkomna:

Trygghetsvandring

Din förening kan delta vid trygghetsvandringar som kommunen anordnar. Det är en möjlighet att dra in pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

När kommunen planerar ett nytt tillfälle, har din förening möjlighet att anmäla sitt intresse för ett helgpass.

Trygghetsvandringarna är pausade för tillfället på grund av pågående pandemi och lokala råd och restriktioner från folkhälsomyndigheten.

Så går trygghetsvandringarna till

Uppdraget innebär att ni är ute på kvällstid och skapar en trygg vuxennärvaro i ett område som har hög skadegörelse och upplevs som otrygga. Ni ska vara minst fem personer över 22 år vid varje tillfälle och ha särskilda västar som ni får av kommunen. Vid behov slår ni larm och anmäler till relevanta myndigheter. Efter varje helg rapporterar ni till kommunen och ersättningen betalas ut löpande. De områden som kommunen prioriterar är Centrum, Vallås, Andersberg och Oskarström.

Har din förening fått uppdraget att trygghetsvandra får ni mer information om genomförandet från polisen och kommunen.

För att kunna ansöka om att trygghetsvandra måste föreningen vara bidragsberättigad sedan tidigare och finnas i kommunens föreningsregister. Religiösa och politiska föreningar kan inte ansöka om att trygghetsvandra.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Du som träffar barn och unga har ett särskilt ansvar för att skapa miljöer som tar ett tydligt avstånd från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Skapa gärna en dropolicy för er förening. Sök gärna stöd från RF-SISU Halland. Här kan du hitta fakta:

Följa med-kort

Med ett Följa med-kort får en person med funktionsnedsättning ta med sig en stödperson utan kostnad på aktiviteter. Det kan till exempel vara träning, uppvisningar eller matcher.