• Halmstads webbplatser

Anläggnings­bidrag

Om din förening driver en egen anläggning, som ni äger eller hyr, kan ni ansöka om anläggningsbidrag för drift och visst underhåll av anläggningen.

För att en anläggning ska kunna beviljas anläggningsbidrag ska den vara bidragsprövad och prioriterad av teknik- och fritidsnämnden. Om föreningen inte har tilldelats anläggningsbidrag tidigare, måste föreningen först kontakta kommunen Länk till annan webbplats. för en dialog. Först när föreningen har fått besked från kommunen om att föreningen har möjlighet att söka anläggningsbidrag kan föreningen gå vidare och göra en ansökan.

Regler och riktlinjer

Föreningen behöver ansöka om bidrag på nytt varje år.

Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen eller anläggningen inte sköts eller används på ett godtagbart sätt.

Om ni planerar förändringar som kan påverka bidraget

Om en förändring av anläggningen innebär krav på utökat anläggningsbidrag måste förändringen godkänns av kommunen innan den genomförs.

Vid nyanläggning är det föreningens ansvar att få anläggningsbidraget fastställt innan byggnationen påbörjas.

Så beräknas bidragssumman

Vilken typ av verksamhet föreningen har påverkar hur stort bidraget blir, se listan nedan.

Det går att få max 220 000 kronor per anläggning.

Beräkningsmodeller

Föreningar kan ges bidrag enligt olika beräkningsmodeller, beroende på vilken grupp föreningen tillhör.

Grupp A

Förening med övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller förening som är unik i sitt slag för barn och ungdomar tillhör grupp A. Gruppen ersätts dels med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta, och dels med ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme, vatten, sophantering, arrende och hyra).

Grupp B

Förening med övervägande aktiviteter för vuxna (från 20 år och uppåt), ridanläggning utan ridskola för allmänheten samt tennisförening med utomhusbanor tillhör grupp B. Grupp B ersätts med ett fast schablonbidrag per anläggningsyta. I de fall det inte finns en schablon utgår i stället ett särskilt behovsprövat bidrag.

Grupp C

Golfförening med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster tillhör grupp C. Grupp C erhåller dels ett fast grundbidrag på 10 000 kr och dels ett rörligt bidrag, baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar.

Tillägg för barn- och ungdomsverksamhet

Har er verksamhet övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller är unik i sitt slag för barn och ungdomar? Då tillkommer även ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme, vatten, sophantering, arrende och hyra).

Ridanläggning

Ridanläggningar utan ridskola för allmänheten får ett fast schablonbidrag per anläggningsyta.

Bidrag för ridanläggning

Anläggning

Bidrag

Ridhus (enbart för ridskolor)

50 000 kr

Ridbana, grus eller motsvarande underlag

10 kronor per kvadratmeter (max 15 000 kronor)

Ridbana, gräs (max en bana per anläggning)

15 000 kronor

Ridslinga (enbart för ridskolor)

5 000 kronor


Tennisanläggning

Tennisföreningar med utomhusbanor får ett fast schablonbidrag per anläggningsyta.

Bidrag för tennisanläggning

Anläggning

Bidrag

Grusplan

7 000 kronor per bana

Hardcourt

3 500 kronor per bana

Golfanläggning (ej korthålsbana)

Golfföreningar med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster får:

  • Ett fast grundbidrag på 10 000 kr
  • Ett rörligt bidrag, baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar. Se tabellen:
Bidrag till golfförening

Andel aktiva barn och unga

Bidrag

11–15 procent

10 000 kronor

16–20 procent

20 000 kronor

21–25 procent

30 000 kronor

26–30 procent

40 000 kronor

31–35 procent

50 000 kronor

36–40 procent

60 000 kronor

Fotbollsanläggning

Bidrag för fotbollsanläggning

Anläggning

Bidrag

Gräsplan med prioriterad skötsel och hög beläggning

6 kronor per kvadratmeter

Gräsplan med begränsad skötsel och låg beläggning

3 kronor per kvadratmeter

11-manna grusplan

20 000 kronor

Prioriterad skötsel = Anläggningsytan är i fullt bruk under hela säsongen. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

Begränsad skötsel = Anläggningsytan är i bruk endast del av säsong. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

Ansökan

Ansök om anläggningsbidrag senast 25 februari varje år.

Ansök om anläggningsbidrag