Anläggnings­bidrag

Om din förening äger eller hyr och driver en egen lokal eller anläggning, kan ni ansöka om anläggningsbidrag för drift och visst underhåll av lokalen eller anläggningen.

Regler och riktlinjer

Föreningen behöver ansöka om bidrag på nytt varje år.

Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen eller anläggningen inte sköts eller används på ett godtagbart sätt.

Om ni planerar förändringar som kan påverka bidraget

Ska din förening göra en förändring av er lokal eller anläggning som innebär krav på utökat anläggningsbidrag? Tänker ni bygga en ny lokal eller anläggning? Då måste det godkännas av kommunen innan ni genomför förändringen.

Så beräknas bidragssumman

Vilken typ av verksamhet föreningen har påverkar hur stort bidraget blir, se listan nedan.

Det går att få max 220 000 kronor per anläggning.

Tillägg för barn- och ungdomsverksamhet

Har er verksamhet har övervägande barn- och ungdomsverksamhet eller är unik i sitt slag för barn och ungdomar? Då tillkommer även ett procentuellt bidrag för de fasta driftkostnaderna (el, värme, vatten, sophantering, arrende och hyra).

Ridanläggning

Ridanläggningar utan ridskola för allmänheten får ett fast schablonbidrag per anläggningsyta.

Bidrag för ridanläggning

Anläggning

Bidrag

Ridhus (enbart för ridskolor)

50 000 kr

Ridbana, grus eller motsvarande underlag

10 kronor per kvadratmeter (max 15 000 kronor)

Ridbana, gräs (max en bana per anläggning)

15 000 kronor

Ridslinga (enbart för ridskolor)

5 000 kronor


Tennisanläggning

Tennisföreningar med utomhusbanor får ett fast schablonbidrag per anläggningsyta.

Bidrag för tennisanläggning

Anläggning

Bidrag

Grusplan

7 000 kronor per bana

Hardcourt

3 500 kronor per bana

Golfanläggning (ej korthålsbana)

Golfföreningar med organiserad barn- och ungdomsverksamhet och minst 20 sammankomster får:

  • Ett fast grundbidrag på 10 000 kr
  • Ett rörligt bidrag, baserat på antalet aktiva barn och ungdomar i förhållande till det totala antalet medlemmar. Se tabellen:
Bidrag till golfförening

Andel aktiva barn och unga

Bidrag

11–15 procent

10 000 kronor

16–20 procent

20 000 kronor

21–25 procent

30 000 kronor

26–30 procent

40 000 kronor

31–35 procent

50 000 kronor

36–40 procent

60 000 kronor

Fotbollsanläggning

Bidrag för fotbollsanläggning

Anläggning

Bidrag

Gräsplan med prioriterad skötsel och hög beläggning

6 kronor per kvadratmeter

Gräsplan med begränsad skötsel och låg beläggning

3 kronor per kvadratmeter

11-manna grusplan

20 000 kronor

Prioriterad skötsel = Anläggningsytan är i fullt bruk under hela säsongen. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

Begränsad skötsel = Anläggningsytan är i bruk endast del av säsong. Antal träningstimmar och lag redovisas årligen i ansökan.

Ansökan

Om er typ av verksamhet finns specificerad i listan ovanför (med ett schablonbelopp): Ansök om anläggningsbidrag senast 25 februari varje år.

Om ni inte finns med i listan ovan, måste ni först kontakta kommunen innan ni kan söka anläggningsbidrag. Först när ni har fått besked om att er verksamhet har möjlighet att få anläggningsbidrag kan ni gå vidare och göra ansökan.

Ansök om anläggningsbidrag