• Halmstads webbplatser

Föreningsbidrag och kulturstöd – ansök i föreningsregistret

I kommunens föreningsregister kan du ansöka om: Anläggningsbidrag, arrangemangs- och projektstöd, investeringsbidrag, verksamhetsstöd samt stöd till konstnärlig utveckling, ledarutbildning, sociala hjälporganisationer och samhällsföreningar.

Här kan du läsa om de stöd som du ansöker om i föreningsregistret. Följande bidrag ansöker du om på andra sidor:

Ansök via föreningsregistret

För att kunna ansöka behöver du ha inloggningsuppgifter.

Ansök om bidrag i föreningsregistret, FRI
Registrera och uppdatera era uppgifter i föreningsregistret

Senaste ansökningsdatum för bidragen

Anläggningsbidrag

Föreningen behöver ansöka om anäggningsbidrag varje år. Sista ansökningsdag är 25 februari.

Arrangemangs- och projektstöd

Investeringsbidrag

Föreningen måste invänta besked om ansökan har beviljats. Det går alltså inte att söka i efterhand för något som redan är påbörjat eller klart.

Att bifoga till ansökan

 • Skiss eller ritning.
 • Kostnader och finansieringsplan för planerade arbeten.
 • Bidrag som söks från annat håll ska anges i finansieringsplanen.

Konstnärlig utveckling

Du kan lämna in ansökan när som helst under året, men gör det i god tid. Bifoga en kopia på F-skattsedel till ansökan.

Ledarutbildningsbidrag

Senaste ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 1 november. Om ansökan är upp till tre veckor sen, dras en förseningsavgift på 10 procent av summan. Om ansökan är mer än tre veckor sen får ni inget bidrag.

Att bifoga till ansökan

Du behöver bifoga en fil med en redovisning över de bidragsberättigade ledarutbildningar som ni har haft under perioden 1 november till och med 31 oktober. Ni kan antingen använda kommunens mall Pdf, 154 kB. eller skapa ett eget dokument som innehåller följande uppgifter för varje tillfälle:

 • Kursdatum
 • Kurs
 • Arrangör
 • Antal deltagare (tjejer) – avsluta med att summera för samtliga tillfällen
 • Antal deltagare (killar) – avsluta med att summera för samtliga tillfällen
 • Kursavgift – avsluta med att summera för samtliga tillfällen
 • Reskostnad – avsluta med att summera för samtliga tillfällen
 • Total kurskostnad – avsluta med att summera för samtliga tillfällen
Exempel på hur redovisningen av genomförda ledarutbildningar kan se ut.

Exempel på hur redovisningen av genomförda ledarutbildningar kan se ut.

Lokalbidrag

Sista ansökningsdag är den 25 februari. Ta endast med kostnader från föregående år.

Att bifoga till ansökan

 • Om ni äger en egen lokal: Bifoga en specifikan av lokalens totala driftkostnad och hyresintäkter.
 • Om ni hyr lokalen: Bifoga en kopia av gällande hyreskontrakt.
 • Beskriv den verksamhet som ni bedriver i de lokaler som ansökan gäller.
 • Ange ytan (m²) på lokalen eller lokalerna.

Sociala hjälporganisationer och funktionsrättsorganisationer

Bifoga eller uppge i ansökan:

 • Uppgift om stadgar, styrelse och revisorer.
 • Uppgifter om antalet medlemmar som är registrerade och betalat medlemsavgift.
 • Beskrivning över hur ni avser att använda bidraget.
 • Kostnadskalkyl för den verksamhet föreningen söker bidrag för.
 • Om ansökan avser kategori 2, 3 eller 4 ska föreningen ange utförlig beskrivning av hur man avser att utföra detta.
 • Uppgifter om samtliga sökta och erhållna bidrag från annan under föregående samt innevarande år.
 • Uppgift om post- eller bankgirokonto samt aktuella kontaktuppgifter till föreningen.

Verksamhetsstöd

Stöd till samhällsföreningar (verksamhetsstöd – demokrati- och rättighetsfrågor)

Ansökan för kommande verksamhetsår ska vara registrerad senast 30 november. Beslut meddelas i februari.

Instruktioner för FRI

Logga in på startsidan enligt genom att ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på knappen ”Logga nin”.

Leta upp det stöd du vill söka och klicka på ikonen "Ansökan". Nu kan du börja fylla i ansökan.

Kom ihåg att att logga ut när du är klar!

Kontrollera era uppgifter

Börja med att läsa igenom kundinformationen och kontrollera att det är rätt uppgifter om er förening som finns i föreningsregistret.

 • Stämmer uppgifterna, kryssa i rutan ”Vi har kontrollerat våra uppgifter”.
 • Stämmer inte uppgifterna, gå tillbaka till föreningsregistret genom att klicka på länken "Föreningsregistret".

Alla fält med stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i. Övriga fält bör fyllas i men är inte obligatoriska.

Så fyller du i fälten

Skriv alla siffror och belopp i en följd utan mellanslag, alltså "1000" istället för "1 000". Får du ett felmeddelande, kontrollera de fält som är markerade med en röd stjärna. Säger felmeddelandet att du ska skriva numeriskt, kontrollera att alla värden är skrivna utan mellanslag.

Se också till att alla obligatoriska fält är ifyllda, för att kunna skicka ansökan.

När du har fyllt i ansökan, läs igenom den igen. Du kan inte göra ändringar efter att du har godkänt den. Om något behöver ändras, använd programmets knapp ”Tillbaka”. Använd inte webbens piltangenter när du vill backa, då finns risk att du kastas ut ur ansökan.

Skicka in din ansökan

När allt ser rätt ut, tryck på ”Godkänn”.

I nästa steg kan du välja om du vill skicka en bekräftelse med uppgifterna du lämnat till din e-postadress. Här kan du även välja att skriva ut en kopia på ansökan.

Ändra eller komplettera ansökan

Om du behöver göra en ändring eller komplettering till ansökan, e-posta kommunen.

Bifoga dokument som verksamhetsberättelse eller protokoll

För att ladda upp filer som ska bifogas måste du vara inloggad.

 1. Längst upp i menyn väljer du ”Dokumenthantering” och sedan ”Ladda upp filer”.
 2. Välj vilken typ av dokument det är du ska ladda upp, till exempel verksamhetsberättelse, protokoll eller övrigt dokument.
 3. Klicka på knappen ”Bläddra” för att leta upp filen i din egen dator. Klicka sedan på knappen ”Ladda upp fil”. Tryck på ”Fortsätt”.

Bifoga övriga dokument

För att bifoga övrig information till ansökan, till exempel programblad eller utförligare beskrivning av arrangemanget, skicka dessa via e-post till kommunen. Skriv utförligt att det gäller ”Bilaga till ansökan”, ditt namn och föreningens eller kundens namn.

Se föreningens ansökningar

Du kan när som helst logga in igen och titta på era ansökningar. Klicka på fliken ”Bidrag” och därefter ”Lista bidrag”.

Här visas status på er ansökan, till exempel om den är under pågående behandling eller avslutad, om den är utbetald eller har en notering. Klicka på ansökningsnumret till vänster för att se hela ansökan. I rutan längst ned på ansökan hittar du noteringar om exempelvis beslut och belopp.

Tekniska problem

Om du stöter på problem vid inloggning eller under pågående ansökan:

 • Prova först att logga ut och logga in igen lite senare.
 • Fungerar det fortfarande inte, kontakta kommunen.

Kommunens logotyp i ert informationsmaterial

Ni får gärna använda kommunens logotyp i information om verksamhet som ni får kommunalt stöd för.