• Halmstads webbplatser

Spontan­aktivitets­bidrag

Föreningar kan söka spontanaktivitetsbidrag för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga (5–20 år). För att kunna få bidraget ska deltagarna inte behöva vara medlemmar eller delta regelbundet.

Storleken på bidraget är 300 kronor per timme.

För att kunna söka spontanaktivitetsbidrag ska föreningen:

Bidragsberättigade aktiviteter

För att kunna få spontanaktivitetsbidrag ska aktiviteterna vara:

 • ledarledda
 • utanför skoltid
 • kostnadsfria för deltagarna
 • utan krav på regelbundet deltagande

Kommunen prioriterar spontanaktivitetsbidrag till:

 • Spontanaktiviteter som bidrar till geografisk spridning och variation runt om i kommunen.
 • Föreningar som aktivt arbetar med att skapa jämställda aktiviteter.
 • Föreningar som erbjuder aktiviteter i områden med låg föreningsaktivitet.
 • Aktiviteter som arrangeras i samverkan med annan kommunal verksamhet, verkar brottsförebyggande och syftar till att motverka utanförskap.

Bidrag beviljas inte till

 • Föreningar som ställer krav på medlemskap under spontanaktiviteterna.
 • Aktiviteter som bedrivs som ordinarie verksamhet för föreningens medlemmar.
 • Aktiviteter som föreningen beviljas aktivitetsbidrag för.

Ansökan

Skicka in förhandsplanering

Skicka in en förhandsplanering senast tre veckor innan aktiviteten äger rum. Detta är för att kunna säkerställa att aktiviteten uppfyller kraven för att få bidrag, och för att kommunen ska kunna informera om aktiviteten på webbplatsen.

Skicka in förhandsplanering

Ansök om bidrag

När aktiviteten är genomförd, skickar ni in ansökan om spontanaktivitetsbidrag. Då kontrollerar kommunen att ansökan stämmer med förhandsplaneringen. Detta ska ni göra senast 30 dagar efter sista aktivitetstillfället.

Ansök om bidrag

Ansökningar som kommer in senare än 30 dagar efter sista aktivitetstillfället beviljas inte. Ansökningar som inte är kompletta, korrekta eller inte överensstämmer med förhandsplaneringen sänds åter för komplettering.

Utbetalning

Bidraget betalas ut till föreningen när kommunen har fått in en komplett och korrekt ansökan.