• Halmstads webbplatser

Lokalbidrag

Som förening kan ni söka lokalbidrag för lokal som nyttjas för föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget grundas på de lokalkostnader, exempelvis hyra, värme och vatten som föreningen har för för de lokaler som används till barn- och ungdomsverksamhet.

Lokalen eller anläggningen ska användas av föreningen kontinuerligt. Det spelar ingen roll om ni äger eller hyr den. För att kunna ansöka om bidraget behöver föreningen:

För att kunna hantera ansökan ska följande dokument årligen laddas upp
i föreningsregistret:

 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
 • Revisionsberättelse.
 • Verksamhetsplan
 • Ledarguide
 • Hyreskontrakt
 • Fakturaunderlag för de kostnader som bidragsansökan gäller

Bidragsgrundande kostnader

 • Kallhyra
 • Värme
 • El
 • Vatten och avlopp
 • Sotning och sophämtning

Kostnader som inte är bidragsgrundande

 • Lagrings- eller förvaringsförråd som inte nyttjas för barn- och ungdomsverksamhetens ordinarie verksamhet.
 • Försäkringskostnader.
 • Lokal eller anläggning som används vid enstaka tillfällen som inte är en förutsättning för föreningens ordinarie barn- och ungdomsverksamhet.
 • Lokal eller anläggning som används till tävlingar, fester, eller andra evenemang där entré eller andra avgifter erläggs.
 • Lokal eller anläggning som används till bingo eller andra verksamheter som syftar till att ge ett ekonomiskt överskott.
 • Olika former av boende vid läger och tävlingar.
 • Deltagaravgifter vid exempelvis träningsinstitut, gym, målvaktsträning, bad och bowling.
 • Lokaler som redan subventioneras av kommunen eller som ni får annat kommunalt bidrag för, exempelvis anläggningsbidrag.

Storlek på bidraget

Bidraget grundar sig på de lokalkostnader som föreningen har haft under året som gått och utbetalas i efterskott året därpå. Storleken på bidraget beror på antal godkända barn- och ungdomssammankomster som föreningen registrerat och skickat in i APN under den senaste vår- respektive höstterminen:

Storlek på lokalbidraget
Antal sammankomster per årProcent av lokalkostnaderna som ges i bidrag
40–200cirka 40 procent
201–500cirka 60 procent
Mer än 500cirka 80 procent

Föreningen kan få max 75 000 kronor per år.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Om ansökan inkommer inom tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på 10 procent av bidragssumman. Om ansökan är mer än tre veckor sen får föreningen inget bidrag.

Ansök om lokalbidrag