Lotteri

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan anordna lotterier om inkomsten behövs i verksamheten. I vissa fall behöver ni registrera lotteriet hos kommunen eller söka tillstånd hos Spelinspektionen.

Krav på föreningen

För att få lov att anordna lotteri ska föreningen uppfylla följande:

 • Föreningen har stadgar.
 • Enligt stadgarna arbetar föreningen för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller dylikt).
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål (insamlingar till välgörande ändamål, idrottsföreningar med mera).
 • Föreningen ska vara öppen för alla.
 • Föreningen har behov av inkomster från lotterier.

Lotterier som inte behöver registreras

Om alla följande punkter är uppfyllda behöver ni inte registrera lotteriet

 • Lottpriset är högst 1/4000 av ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Vinsterna är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6 av ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats..
 • Lotteriet bedrivs inom en kommun.
 • Lotteriet bedrivs i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i, eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning eller bingospel.
 • Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris gånger antalet lotter) i lotteriet.

Tävlingar i sociala medier Länk till annan webbplats. behöver inte registreras.

Även om lotteriet inte behöver registreras, ska ni meddela kommunens lotterikontrollant att ni ska ha ett lotteri.

Meddela om lotteri som inte behöver registreras

Krav på registrerat lotteri

Lotterier som uppfyller följande krav ska registreras hos kommunen:

 • Lotteriet får bara hållas inom kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls. Detta ska kontrolleras av kommunens lotterikontrollant innan lotteriet börjar.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp Länk till annan webbplats.. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris gånger antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris gånger antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 20 prisbasbelopp Länk till annan webbplats. under tre år.
 • Kommunens lotterikontrollant måste godkänna lotternas utformning innan lotteriet börjar, se nästa rubrik.

Registrera lotteri

Du kan registrera lotteri för tre år i taget hos kommunen. Den totala bruttoomsättningen (inkomster innan utgifter) i föreningens samtliga registrerade lotterier under perioden får vara max 20 prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Registrera lotteri hos kommunen

Lotternas utformning

Innan föreningen startar ett nytt lotteri, ska ni visa lotterna för kommunens lotterikontrollant som godkänner dem. Kontakta lotterikontrollanten enligt uppgifterna i listan nedan "Så ska lotterna se ut".

Så ska lotterna se ut

Lotterna ska innehålla:

 • Namn på föreningen
 • Datum för registrering
 • Lottpris
 • Omfattning (antal lotter)
 • Vinstplan
 • Vinstandel (ska vara 35 till 50 procent i kronor)
 • Tid för dragning
 • Sista försäljningsdag
 • Publicering av dragningslista
 • Sista vinstutlämningsdag (minst en månad efter sista försäljningsdag)
 • Var man kan hämta sin vinst och telefonnummer för att boka tid
 • Tillståndsmyndighet: Halmstads kommun
 • Lotterikontrollant: Gert Karlsson, 035-12 54 58, 070‑322 14 71

Om omsättningen överstiger detta belopp kan ni inte göra någon ny registrering hos kommunen innan den pågående registreringstiden har gått ut. Då behöver ni istället ansöka om licens hos Spelinspektionen tills ni kan göra en ny registrering hos kommunen.

Ansök om licens hos Spelinspektionen

Avgifter

Ni behöver betala en avgifter till kommunen vid ansökan om registrering, och en avgift varje gång ni redovisar:

 • Registreringsavgift för lotteri enligt lotterilagen: 300 kronor. Denna avgift kommer på faktura.
 • Kontrollantarvode: 3 procent av värdet på den planerade omsättningen (planerade vinster innan avdrag för utgifter), dock max 1 000 kr. Detta arvode betalar ni själva in i samband med redovisningen, till plusgiro 184 39 67‑9.

Redovisning

Om ni har registrerat lotteriet hos kommunen, ska ni redovisa det efteråt.

Redovisa lotteri