• Halmstads webbplatser

Investerings­bidrag

En förening med idrotts- eller fritidsverksamhet kan söka investeringsbidrag för nybyggnation, förbättringsarbeten, reparationer av egen eller hyrd lokal eller anläggning. Det går även att söka bidrag för orienteringskartor.

Bidraget går att söka av alla föreningar med idrotts- eller fritidsverksamhet, som har långsiktig tillgång till sin lokal eller anläggning. Det går dock inte att få investeringsbidrag för inventarier eller utrustning som exempelvis båtar och datorer.

Föreningen måste invänta besked om att ansökan har beviljats. Det går alltså inte att söka i efterhand för något som redan är påbörjat eller klart.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 februari.

Ansök om investeringsbidrag

Redovisning av bidraget

När investeringen är utförd, ska föreningen redovisa detta genom att ladda upp ett dokument i föreningsregistret. I dokumentet ska ni tydligt beskriva hur bidraget har använts.