• Halmstads webbplatser

Driftbidrag till lokal­hållande föreningar

Om er förening eller stiftelse har en egen lokal som är tillgängliga för andra samhällsaktiviteter, kan ni söka driftbidrag.

För att kunna få driftbidrag måste ni först ansöka om att bli en lokalhållande förening.

Befintliga lokalhållande föreningar

 • Breareds Bygdegårdsförening
 • Byggnadsföreningen Folkets Hus i Oskarström
 • Föreningen Karlstorpsstugan
 • Föreningen Slättåkragården
 • Föreningen Tönnersjögården
 • Gullbrandstorps Folkets Hus
 • Halmstads Missionsförsamling
 • Hemvärnsgården i Åled
 • Hemvärnsstugan i Eldsberga
 • Handkraft i Simlångsdalen
 • Holms Bygdegårdsförening
 • Logen 402 Magnus Stenbock
 • Skavböke JUF:s Bygdegårdsförening
 • Skedala Bygdegårdsförening
 • Snöstorps Allmogegårdsförening
 • Stiftelsen Hertz Minne
 • Söndrums Folketshusförening

Regler för lokalhållande föreningar

 • Ni förbinder er att hyra ut lokalerna till exempelvis myndigheter, företag, privatpersoner och andra föreningar, oavsett aktivitet eller föreningstillhörighet.
 • De som hyr lokalen ska ha tillgång till ett kök och porslin. Hyresgästen ansvarar dock själv för matlagning, serveringspersonal, musik och liknande.
 • Ni fastställer en fast hyresavgift och meddelar den till kommunen varje år.

Som lokalhållande förening eller stiftelse har ni rätt att kräva hyra i förskott.

Ni är inte garanterade hyresintäkter eller ett visst antal förhyrningar då Halmstads kommun är hyresgäst.

Ansök om att bli lokalhållande förening och om driftbidrag

Fördelning av bidraget och redovisning

Byggnadens storlek

50 procent fördelas i förhållande till byggnadens storlek. Ytor som är disponibla för ”enstaka uthyrning” får räknas med, inklusive toaletter, foajé, kök och källare. Ytor som källarförråd, pannrum, kontorslokal och där det finns fasta hyresgäster får inte räknas med, till exempel en lokal som privatperson eller företag hyr och har egen nyckel till.

Hyresintäkter

25 procent fördelas i förhållande till de hyresintäkter och uthyrningar föreningen har. Här får alla enstaka uthyrningar räknas med (förutom den berörda föreningens eller stiftelsens eget sammanträde). En och samma organisation, förening eller privatperson får endast räknas som en uthyrning per dag. Fasta uthyrningar av lokal till företag, privatperson eller förening får inte räknas med. Uthyrning till Halmstads kommun får inte räknas med.

Antal hyrestillfällen

25 procent av anslagna medel fördelas i förhållande till antal hyrestillfällen. Uthyrning till Halmstads kommun får inte räknas med.

Renovering och underhåll

Kommunen avsätter även tio procent av beviljat bidrag i en renoverings- och underhållsfond för varje förening. Fonden ska redovisas separat i ert bokslut och får inte användas utan godkännande av fastighetsnämndens kommitté.