• Halmstads webbplatser

Stöd till senior­föreningar

Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet för hemvårdsnämndens kunder kan söka föreningsbidrag.

Som kunder till hemvårdsnämnden räknas personer som i dag och framöver har insatser inom hemvårdsnämndens verksamhetsområde, anhöriga och närstående till dessa. I övrigt behöver föreningen uppfylla kommunens övergripande regler:

Bidraget är ett medlemsbidrag. Det beviljas till aktiviteter eller verksamheter av ideellt och allmännyttigt slag och som är för kommunens invånare. Samarrangemang med andra kommuner, vänorter med mera kan vara bidragsberättigande.

Storleken på bidraget

Storleken på bidragetberor på antalet betalande medlemmar under föregående verksamhetsår. Ni ska kunna styrka antalet medlemmar.

Bidraget regleras årligen utifrån det totala antalet ansökningar och hemvårdsnämndens budget. Bidraget kan därför variera.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat bidrag sker efter hemvårdsnämndens sammanträde i maj till angivet plusgiro, bankgiro eller bankkonto.

Ansökan

Föreningen behöver söka på nytt varje år. Senaste ansökningsdatum är 31 mars. Kommer ansökan in för sent eller om den inte är komplett kommer den inte att behandlas. Föreningen kan få dispens om det finns särskilda skäl.

Ansök om bidrag