• Halmstads webbplatser

Så tar ni fram en ledarguide för er förening

För att kunna få aktivitetsbidrag, spontanaktivitetsbidrag, lokalbidrag, ledarutbildningsbidrag eller nolltaxa måste er förening ha en ledarguide. Ledarguiden är även till nytta i er vardagliga verksamhet och vid nyrekrytering av ledare och aktiva barn och ungdomar. Här kan ni läsa om hur ni gör.

Vad är en ledarguide?

Ledarguiden visar vilken värdegrund föreningen står för och med en ledarguide blir det tydligt:

 • för föreningens ledare hur de förväntas agera utifrån föreningens gemensamma värdegrund.
 • för de aktiva, det vill säga barnen och ungdomarna, vad som gäller i föreningen.
 • för föräldrarna vad de kan ha för förväntningar på sitt barns förening

Alla har allt att vinna på en ledarguide!

Ta hjälp av RF-SISU

Att ta fram eller revidera föreningens ledarguide är en process som behöver få ta tid och där flera personer och funktioner i föreningen bör delta. Denna process leds av RF‑SISU Halland Länk till annan webbplats.

För att få ledarguiden godkänd behöver ni ha genomfört detta processarbete tillsammans med RF-SISU Halland. Det är i processen som ni skapar delaktighet i föreningen och där frågor kan lyftas och diskuteras tillsammans.

Skicka in ledarguiden till kommunen

När ni har utvecklat och tagit fram en ledarguide tillsammans RF-SISU Halland, e-posta filen till kommunen eller använd formuläret nedan:

Skicka in er ledarguide

Exempelvis RF-SISU Halland

Kommunicera ledarguiden

När grunden är lagd återstår resten – att sprida och hålla liv i det ni har bestämt. Ta fram en plan på hur den ska kommuniceras ut till berörda inom föreningen. Det kan vara ledare, aktiva och föräldrar. Dokumentet ska även finnas tillgängligt på föreningens webbplats och vara väl känt för föreningens medlemmar.

Checklista

Här nedan följer några checkpunkter för det som kännetecknar en levande och väl förankrad policy. Hur tänker ni? Lycka till på er resa från ord till handling!

 • Föreningens styrelse har antagit dokumentet
 • Kommunen har fått ett exemplar av dokumentet
 • Dokumentet har fastställts av årsmötet eller kommer att göra det
 • Samtliga ledare i föreningen är väl bekanta med dokumentet
 • Det finns en tydlig plan för hur dokumentet ska spridas till samtliga aktiva och berörda föräldrar
 • Det finns en tydlig plan hur dokumentet ska spridas till nya ledare, aktiva och föräldrar allt eftersom de blir medlemmar
 • Det finns en tydlig plan för hur ledarna ska hålla dialogen levande om att följa det som har bestämts
 • Det finns en tydlig plan för hur ofta föreningen ska se över dokumentet och eventuellt revidera det
 • Ledarguiden är publicerad på föreningens hemsida för att göra det lättillgängligt för alla

Några tips på vägen

Tryck upp en första upplaga av er ledarguide

Det skapar oftast mer engagemang och nyfikenhet om man kan sätta något direkt i händerna på dem som förväntas ta del av innehållet, i stället för att hänvisa till föreningens hemsida. Det behöver varken vara särskilt flott, påkostat eller omfattande, det räcker kanske med en kort sammanfattning av de viktigaste budskapen i er ledarguide.

Var stolta över det ni har

Ni har ett dokument som visar vilka värderingar er förening står för. Det kommer ni att ha god nytta av, såväl i er vardagliga verksamhet som om oönskade situationer plötsligt uppstår. För att undvika att det oönskade händer är det naturligtvis viktigt att er ledarguide också berättar hur ni ska gå från värdering till handling. Hur förväntar ni er att ledare, aktiva, föräldrar ska agera för att leva upp till värdegrunden?

Ni kanske redan har tänkt på allt detta och har lyckats arbeta fram en ledarguide som är både
konkret och handlingsinriktad. Eller också så har ni nu grunden att stå på och kan bygga vidare på den allt eftersom.

Hur som helst: Det är ert dokument – ni har alla möjligheter att fortsätta utveckla det, i takt med att värdefulla diskussioner förhoppningsvis fortsätter att föras i er förening.