• Halmstads webbplatser

Aktivitetsbidrag – registrera närvaro och gör ansökan i APN

Om er förening vill söka kommunalt aktivitetsbidrag behöver ni registrera närvaron vid era aktiviteter i Aktivitetskort på nätet (APN). Antingen gör ni det i ett annat system eller direkt i APN. Här kan du läsa hur ni gör det och hur ansökan går till.

Du som är utsedd administratör för din förening ska skicka in er periodrapport i APN vid varje bidragsperiods slut. För att kunna göra det behöver ni ha registrerat all närvaro, antingen i ett eget system eller direkt i APN. Kom ihåg att registrera alla deltagare som är 5–20 år, och samtliga som deltar i parasport.

Ni kan sedan ansöka om aktivitetsbidrag två gånger per år, genom att skicka in en periodrapport i APN.

1. Se till att era närvarolistor kommer in i APN

Ni kan antingen registrera närvaro i ert eget system eller direkt i APN. När det är dags att ansöka om aktivitetsbidrag behöver dock närvarolistorna ha kommit in i APN.

Koppla ert system till APN

För att kunna registrera närvaro i ett annat system än APN, behöver du meddela kommunen vilket system ni har. Då får du hjälp med att koppla ihop systemen. Du som är administratör får samtidigt ett konto i APN.

Det går endast att koppla ett system till APN per förening.


System för närvarohantering att koppla till APN * (obligatorisk)
Det går endast att koppla ett system till APN per förening.
System för närvarohantering att koppla till APNKontaktuppgifter till administratör
Kontaktuppgifter till administratör
Så skickar du närvarorapporterna till APN

IdrottOnline – ladda upp kommunfil till APN

Om ni registrerar närvaro i IdrottOnline (Riksidrottsförbundets system), behöver du som är föreningsadministratör importera era kommunfiler i APN inför varje bidragsperiods slut. Därefter kan du skicka in periodrapporten.

Testa gärna att göra detta i god tid innan periodrapporten ska vara inne. På så sätt hinner ni rätta eventuella fel där medlemmar har registrerats på samma tid i olika föreningar (så kallade "krockar").

Så här gör du:

 1. Be om hjälp att koppla ert förenings-id i IdrottOnline till APN, om det inte är gjort sedan tidigare
 2. Är du ny föreningsadministratör, ansök om ett konto i APN
 3. Skapa en kommunfil (xml-fil) i IdrottOnline
 4. Vänta tills filen är skapad. Det kan ta upp till 24 timmar.
 5. Spara hem filen till datorn
 6. Logga in i APN och välj "Importera fil" i menyn
 7. Tryck på knappen "Välj fil"
 8. Leta upp den xml-fil som laddades hem från IdrottOnline och tryck "Öppna"
 9. Klicka på "Skicka"
 10. Skicka in periodrapporten för att söka bidrag
Logga in i APN från dator
Logga in i APN från mobil eller surfplatta

När uppladdningen har genomförts kommer det att stå "Resultat: Lyckades" eller "Resultat: Misslyckades" tillsammans med information om vad som skett vid både lyckad och misslyckad inläsning.

Det kan dröja lite innan den uppladdade informationen blir synlig i APN. Detta är på grund av att uppgifterna först ska kontrolleras mot regelverket. Detta sker automatiskt några gånger per timme, och tar olika lång tid beroende på systemets belastning.

Få hjälp med kommunfilen från IdrottOnline

Registrera all närvaro

För att inte gå miste om bidrag vare sig från Riksidrottsförbundet eller kommunen är det viktigt att ni registrerar all närvaro i ert system. Riksidrottsförbundet och kommunen har olika regler för bland annat antal deltagare och ålder för bidragsberättigade.

Andra system än IdrottOnline eller APN – uppgifterna skickas automatiskt

Rapporterar ni närvaro i ett annat system, som Svenska Lag, SportAdmin eller Laget.se? När ert system är kopplat till APN, skickas närvarorapporterna automatiskt till APN. Allt ni behöver göra är att skicka in periodrapporten två gånger per år för att ansöka om aktivitetsbidrag.

 1. Be om hjälp att koppla ert förenings-id i IdrottOnline till APN, om det inte är gjort sedan tidigare
 2. Är du ny föreningsadministratör, ansök om ett konto i APN
 3. Skicka in periodrapporten för att söka bidrag

Rapportera närvaro direkt i APN

Om din förening inte använder något annat system kan ni göra hela er närvarorapportering direkt i APN.

Du som är utsedd till föreningsadministratör i APN lägger upp dina föreningsledare i systemet, som i sin tur lägger upp sina deltagare och skapar närvarokort och sammankomster.

Logga in i APN från dator
Logga in i APN från mobil eller surfplatta

2. Gör ansökan genom att skicka in en periodrapport i APN

När du skickar in periodrapporten innebär det att ni gör en ansökan om kommunalt aktivitetsbidrag för det senaste halvåret. Detta behöver ni alltså göra två gånger per år.

Senaste datum för att skicka in periodrapport


Senaste datum för periodrapport

Sammankomster genomförda under perioden

Skicka in periodrapport senast

1 januari – 30 juni

25 augusti

1 juli – 31 december

25 februari

Om periodrapporten är upp till tre veckor sen, dras en förseningsavgift på 10 procent av bidraget. Om periodrapporten är mer än tre veckor sen får ni inget bidrag.

Ansök om konto i APN

Er föreningsadministratör behöver ett konto i APN för att kunna ansöka om aktivitetsbidrag. Det gäller oavsett vilket system ni använder för att rapportera närvaro.

 1. Läs igenom reglerna för aktivitetsbidrag
 2. Utse en föreningsadministratör
 3. Skicka in era uppgifter till kommunen via formuläret:

Ansök om konto i APN


Kontaktuppgifter till administratör
Kontaktuppgifter till administratör
Används till ditt konto i APN

Så skickar du in periodrapporten

När det är dags att ansöka om aktivitetsbidrag:

 1. Logga in i APN
 2. Välj "Periodrapport" i menyn
 3. Klicka på "Välj period" och välj den senaste perioden
 4. Klicka på knappen "Skicka"
Logga in i APN från dator
Logga in i APN från mobil eller surfplatta