Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Musikundervisning

Stråkinstrument

Blåsinstrument

Akustisk gitarr

Elgitarr, elbas

Slagverk

Klaviatur

Flavors

FMT- funktionsinriktad musikterapi

Sång och Kör

Orkestrarna


Utökad kurs
Efter särskild överenskommelse mellan elev och lärare kan elev erbjudas enskild undervisning 30 till 40 minuter per vecka inom så kallad utökad kurs.

Månadskonserter
För närvarande har vi två till tre månadskonserter per termin. Elever på olika instrument och skilda nivåer medverkar och konserternas längd är cirka 1 timme. Det är ett ypperligt tillfälle att träna på att framträda inför publik, eftersom eleverna inte bara spelar utan mestadels också presenterar sig och sina stycken själva. Programmen blir alltid mycket varierande, eftersom lärarna anmäler sina elever utan att ha en aning om  vilka andra lärare som också skickar dit elever. Ansvarig för konserterna tar emot alla anmälningar och sätter ihop programmen.

För vårdnadshavare ingår det att närvara under hela konserten, inte enbart vid det egna barnets framträdande. Det är en viktig regel för att vår skola ska fungera bra.

Kostnad
Att spela ett instrument kostar 750 kr / termin.
För elever som deltar i instrument- och dansundervisning ingår erbjuden ensembleverksamhet i ämnesavgiften.