• Halmstads webbplatser

För barn med funktionsvariation

Här hittar du som har barn med funktionsvariation våra kurser som är särskilt anpassade för ditt barn.

Dans och drama

Danslust – för elever med funktionsvariation 12–21 år

Danslust är en av kulturskolans kurser som är specialutformad för dig med funktionsvariation.

Vi utgår från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som person och grupp. När vi dansar tränar vi bland annat motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp.

Under okomplicerade former utforskar vi kroppens möjligheter till konstnärligt uttryck i en trygg och stimulerande miljö. Vi vill att eleverna får uppleva lusten och glädjen i dansen och att de får träna på sitt eget rörelseuttryck!

Förälder, anhörig eller assistent kan behöva vara med utifrån elevens förutsättningar.

Valfri dansvänlig klädsel.

Dans och dramalust – för elever med funktionsvariation 8–11 år

Dans och dramalust är en av kulturskolans kurser som är specialutformad för dig med funktionsvariation.

I dans och dramalust får eleverna får prova på både Dans och Drama! Vi utgår från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som person och grupp. När vi dansar tränar vi bland annat motorik, musikalitet, koordination, balans och att arbeta i grupp. Vi gör prestigelösa dramaövningar där vi kommunicerar med hjälp av kropp och röst. Vi övar på samarbete, turtagning, gestaltning och fantasi. Vi vill att eleverna får uppleva lusten och glädjen i dans och drama och att de får träna på sitt eget uttryck i en trygg och stimulerande miljö.

Förälder, anhörig eller assistent kan behöva vara med utifrån elevens förutsättningar.

Lektionslängden är 40 minuter.

Detta är en grupp vi tyvärr inte har kunnat starta upp ännu på grund av för få sökande. Är du intresserad av att vara med och starta upp den här gruppen, kontakta då oss på halmstadskulturskola@halmstad.se.

Dramalust – för elever med funktionsvariation 12–21 år

Dramalust är en av kulturskolans kurser som är specialutformad för dig med funktionsvariation.

I en trygg och stimulerande miljö gör vi dramaövningar som utvecklar förmågan att kommunicera med hjälp av kropp och röst. Vi övar också på att samarbeta och på turtagning. Dessutom gör vi lekfulla, prestigelösa teaterövningar. Vi vill att eleverna får uppleva lusten och glädjen i drama och teater samt att de får träna på sitt eget uttryck.
Förälder, anhörig eller assistent kan behöva vara med utifrån elevens förutsättningar.

Musik

Funktionsinriktad musikterapi (FMT) från 7 år

Kursen vänder sig framför allt till de som är i behov av särskilt stöd. Genom att använda musiken som ett verktyg kan förutsättningar ges till bland annat ökad kroppskontroll, förbättrad perception och ökat samspel.

Vi spelar på olika slagverk och blåser i olika blås- och effektinstrument. Det är kravlöst men med fast struktur, och lektionsrummet ser alltid likadant ut för att skapa denna struktur.

Vi träffas en gång i veckan och spelar i 20–30 minuter.

Kursen utgår från FMT-metoden. Läs mer på www.fmt-metoden.se Länk till annan webbplats..

Mer information och anmälan

I e-tjänsten kan du se tid, plats, kurstillfällen och anmäla dig till kurser.

Kursutbud och ansökan till kulturskolan