• Halmstads webbplatser

Orkestrar och ensembler

Om du går en kurs i ett instrument förväntas du att delta i en orkester eller i en mindre grupp.

Orkester eller ensemble utifrån elevens nivå

Kursläraren placerar eleverna i den orkester eller ensemble som passar eleven bäst utifrån erfarenhet och nivå.

Kurserna i stråk- och blåsinstrument har så kallade orkestertrappor, vilket innebär att ju äldre och bättre eleven blir, så flyttas eleven upp till en annan orkester. Inom rock och pop kan några få spela i rockgrupp under ett års tid.

Orkestrar på kulturskolan

Blockflöjtsensemble

Blockflöjtsensemblen är för dig som har spelat mer än ett år. Vi spelar blandad repertoar, till exempel klassiska stycken, folkmusik och filmmusik och använder i första hand sopranblockflöjt, men även alt, tenor och i viss mån bas.

Orkesterledare
Ida Höög

Blockflöjtskvartett

Blockflöjtskvartetten är för dig som kan spela altblockflöjt och även tenor och basblockflöjt och kan hålla din egen stämma. Kvartetten är med och väljer repertoar, till exempel klassiska stycken, folkmusik och filmmusik. Vi använder alla blockflöjter från sopranino till bas.

Orkesterledare
Ida Höög

Brass Beginners

Brass Beginners är en nybörjarorkester för dig som spelar trumpet, kornett, trombon, valthorn och tuba. Du spelar i orkestern under ditt första spelår. 

Orkesterledare
Martin Marklund

Dragspelsensamble

Dragspelsensemblen är för dig som spelar dragspel på kulturskolan i Halmstad.  Orkestern är öppen för dig som spelat upp till den nivå ensemblen befinner sig i. Vi spelar en blandad repertoar med musik från olika länder och olika stilarter. 

Orkesterledare
Håkan Widar

Junior Band

Junior Band är en blås- och slagverksorkester för dig som har spelat cirka 4–5 år. Vi repeterar varje vecka på kulturskolan. Flera gånger varje läsår har vi även konserter och speldagar.

Orkesterledare
Jenny Lagerström
Martin Marklund
Peter Fältskog

Paus
Under repetitionen tar vi en gemensam paus på 10 minuter. Ta gärna med någon fika eller frukt.

Mobilfria repetitioner
Junior Band har mobilfria repetitioner vilket innebär att musikanterna lämnar sina mobiltelefoner i instrumentväskan under hela repetitionen, inklusive pausen.

På detta sätt får vi mer koncentration på repetitionen och mera umgänge med varandra under pausen.

Najadens Street Band

En orkester som är öppen för alla instrument. Vi spelar låtar med mycket spelglädje och med möjlighet att testa improvisation. Från runt 13 år och uppåt.

Orkesterledare
Samuel Berthod
Fredrik Johansson
Peter Skoog

Rookies

Rookies är en nybörjarorkester för dig som spelar tvärflöjt, oboe, klarinett och saxofon. Du spelar i orkestern under ditt första spelår. 

Orkesterledare
Jenny Lagerström
Nicolas Comesse

Stråkensemblen

Stråkensemblen är för dig som kommit långt på ditt instrument och är beredd att lägga mycket tid på ditt spelande. Vi spelar mycket originalrepertoar för stråkorkester, men också musik från andra genrer.

Orkesterledare
Lisa Reuter
Peter Skoog

Symphonic Band

Orkestern för de äldre blås- och slagverkseleverna. Vi övar två gånger per vecka och orkestern vänder sig till dig som går på högstadiet och gymnasiet.

Symphonic Band spelar ofta konserter och gör även resor, ibland utomlands. Varje år har vi minst ett läger. För att hjälpa oss med detta har vi en föräldraförening.

Orkesterledare
Mikael Johansson
Martin Marklund
Peter Fältskog

Suzukigrupperna

Suzukigrupperna är ensembler med de elever som spelar violin och cello enligt suzukimetoden. Eleverna är från fem år upp till cirka 13 år.

Orkesterledare
Ulrika Årman
Peter Skoog
Ida Hallström Björnberg
Lisa Reuter

Sandstråk

Sandstråk är en nybörjarorkester för stråkinstrument. Den är för dig som spelar ditt första år på fiol, altfiol, cello eller kontrabas.

Orkesterledare
Bengt Albinsson

Slagverksensemble

Halmstad Mallets (marimba band)

Orkesterledare
Peter Fältskog

Solstråk

Solstråk är stråkorkestern för dig som spelat fiol, altfiol, cello eller kontrabas minst ett år. Vi spelar mest på gehör men lär oss en del noter.

Orkesterledare
Bengt Albinsson
Marie Sättermon

Storm Makers

Storm Makers är blåsorkestern för dig som har spelat cirka 3–4 år. Både du som spelar blåsinstrument och slagverksinstrument är välkommen att delta i orkestern. Vi repeterar varje vecka på kulturskolan. Orkestern deltar på konserter ett par gånger under läsåret.

Orkesterledare
Martin Marklund
Per Nordell

Vattenstråk

Vattenstråk är Kulturskolans stråkorkester för dig som lärt dig läsa noter på alla strängarna. Oftast är musiken 3–5-stämmig och alla stråkinstrumenten finns med.

Orkesterledare
Ulrika Årman
Johanna Nordliden

Vindstråk

Vindstråk är en orkester för dig som spelat fiol, altfiol, cello eller kontrabas i minst två år. Vi jobbar med både gehörsspel och notläsning.

Orkesterledare
Thomas Petersson
Marie Sättermon

Wind Power

Wind Power är blåsorkestern för dig som har spelat cirka 1–2 år. Både du som spelar blåsinstrument och slagverksinstrument är välkommen att delta i orkestern.Vi repeterar varje vecka på kulturskolan. Orkestern deltar på konserter ett par gånger under läsåret.

Orkesterledare
Jenny Lagerström
Martin Marklund
Emil Brandqvist

The Stringers

The Stringers är Kulturskolans stråkorkester för dig som spelat fiol, altfiol, cello eller kontrabas i minst fyra år. Vår orkester jobbar med all slags musik – från Barock till bara Rock. I orkestern ingår alla stråkinstrument och vi spelar efter noter och jobbar med många olika stämmor samtidigt.

Orkesterledare
Bengt Albinsson

Plats

Kulturskolans alla orkestrar repeterar på Kulturhuset Najaden.

Kostnad

Att spela i orkester är gratis för elever som går kurs i ett instrument på kulturskolan.

Elever som inte redan går en kurs kan också delta i mån av plats för 479 kronor per termin.

Mer information och anmälan

Du kan inte anmäla dig själv till en orkester eller ensemble. Ta kontakt med läraren för mer information.

I e-tjänsten kan du se tid, plats och kurstillfällen.

Kursutbud och ansökan till kulturskolan