• Halmstads webbplatser

Musik­instrument 5–19 år

Vill du lära dig spela ett instrument finns det många att välja på.

Mer information och anmälan i e-tjänsten

I e-tjänsten kan du se tid, plats, kurstillfällen och anmäla dig till kurser.

Kursutbud och ansökan till kulturskolan

Blåsinstrument

En särskild fördel med blåsinstrument är att de passar så bra att spela i ensemble. Eleverna får uppleva gemenskapen och spelglädjen i en ensemble redan första terminen.

Att spela blåsinstrument innebär två speltillfällen i veckan, en lektion i grupp och en ensemblelektion per vecka.

Blåsundervisning finns på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden) och på skolorna i Snöstorp, Fyllinge, Sofieberg, Steninge, Oskarström, Getinge, Breared och Eldsberga.

Tvärflöjtmix 7–8 år

I tvärflöjtmix bekantar vi oss på ett lekfullt sätt med våra blåsinstrument, framför allt med tvärflöjten. Du får känna hur det är att spela i grupp för att sen kunna välja instrument och vara med i orkester

Brassmix 7–8 år

I Brassmix får du bekanta dig på ett lekfullt sätt med brassinstrumenten trumpet, valthorn, trombon och tuba. Du testar på att spela i grupp för att sen kunna välja instrument och vara med i orkester.

Klarinettmix 78 år 

I klarinettmix bekantar vi oss på ett lekfullt sätt med våra blåsinstrument, framför allt med klarinetten. Du får känna hur det är att spela i grupp för att sen kunna välja instrument och vara med i orkester.

Saxofonmix 7–8 år

I saxofonmix bekantar vi oss på ett lekfullt sätt med våra blåsinstrument, framför allt med saxofonen. Du får känna hur det är att spela i grupp för att sen kunna välja instrument och vara med i orkester. Du lånar ett instrument varje vecka. För att kursen ska gå måste det vara minst fyra anmälda så ta med en kompis och spela saxofon ihop!

Bleckblås

Trumpet, kornett från 8 år

Trumpet, kornett är det minsta bleckblåsinstrumentet. Ett klangfullt melodi- och orkesterinstrument som passar till alla musikstilar. Kornetten är en kortare trumpet enkel att hålla om man inte har så långa armar.

Silvrig trumpet

Trombon från 8 år

Trombonen är ett bleckblåsinstrument som har en klang som kan vara fräsigt ösig eller smekande mjuk. Ljudet alstras med hjälp av läpparnas vibration när man blåser. För att hitta flera toner ändrar man instrumentets längd med hjälp av "draget". Trombonen används i allt från jazz, pop och rock till klassisk musik.

Du börjar spela på den mindre alt-trombonen för att så småningom gå över till en fullstor trombon.

flicka som spelar trombon

Valthorn från 8 år

Valthornet är ett bleckblåsinstrument som är känt för sin ädla klang. En valthornist är alltid efterfrågad och behövs i blåsorkestrar, symfoniorkestrar och inom kammarmusik. Valthornet används ofta i filmmusik.  

tonårig flicka som spelar valthorn

Tuba och baryton från 8 år

Ljudet från en tuba är stort och varmt. Du börjar spela på den mindre tuban, som kallas för baryton. På baryton kan du spela många vackra och roliga melodier. Den kallas även för “plåt-cello” ibland. 

Om du vill kan du gå över till bastuba, som är ett större instrument efter några år. Bastubans roll är att spela de mörkaste, djupaste tonerna som hela orkestern behöver för att låta vackert.  

unga pojkar som spelar tuba i en orkester

Träblås

Blockflöjt från 7 år

Blockflöjten är ett av de äldsta blåsinstrumenten i världen och den passar in i många olika musikstilar. Blockflöjten finns i olika träslag och i olika storlekar, allt från sopranino (piccolo) till subkontrabas.

flicka som spelar blockflöjt

Tvärflöjt från 8 år

Tvärflöjten är ett träblåsinstrument även om de idag ofta tillverkas i metall. Till skillnad från de flesta andra träblåsinstrument saknar flöjten rörblad. De hålls horisontellt och blåses från sidan. Tonen bildas av en stående svängande luftpelare.

flicka spelar tvärflöjt

Oboe från 8 år

Oboe är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad. Den är både ett solo och orkesterinstrument som kan användas i blåsorkestrar och symfoniorkestrar. Instrumentet är svart, gjord av trä (ibland plast), har klaffar i silver/metall och du kan hyra den på kulturskolan.

flicka som håller i en oboe

Klarinett från 8 år

Klarinett är ett träblåsinstrument som har mjuk klang och väldigt många toner. Instrumentet är gjort i trä eller plast och har metallklaffar. Klarinetten passar bra till många sorters musik som till exempel klassisk musik, jazz och folkmusik.

ungdomar som spelar klarinett i orkester

Saxofon från 8 år

Saxofon är ett träblåsinstrument som spelas med enkelt rörblad. Det är gjort i metall och har många klaffar och (oftast) en karaktäristisk böj. Saxofon används ofta i jazz och populärmusik men även i klassisk musik. Saxofonen är ett uttrycksfullt instrument där det går att variera klangen från mjuk till rå samt spela både väldigt svagt och väldigt starkt.

flicka som spelar saxofon

Fagott från 10 år

Fagott är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad. Den är en viktig del av klassisk musik, i symfoniorkestrar, operor, blåsorkestrar och även i mindre sammanhang som blåskvintett. Instrumentet är gjort av trä, i flera delar, och går att hyra från Kulturskolan.

flicka som spelar blockflöjt

Klaviatur – piano och dragspel

Piano – klassisk från 8 år

Piano är ett mångsidigt instrument som passar både solo och tillsammans med andra instrument. Du får lära dig musikens gemensamma språk: noter och musikaliska begrepp.

I början spelar du oftast i grupp. Du får gärna delta i våra konserter om du vill.

För att få ut det mesta möjliga från undervisningen ser vi gärna att du har ett bra övningsinstrument med 88 tangenter hemma.

pojke som spelar piano

Piano – pop och rock från 8 år

Piano pop och rock innebär att eleven utifrån sina förutsättningar får möta musiken via klaviatur. Det är att lära sig rätt teknik, lära sig noter men också att spela på gehör. Eleven behöver ha klaviatur hemma och öva kontinuerligt.

Ackordspel och samspel blir möjligt när utvecklingen går framåt och eleven kan efterhand i större utsträckning föreslå repertoar. Möjlighet för att själv komponera och att sjunga till blir också möjligt när man kommit lite längre.

flicka som spelar keyboard

Dragspel från 8 år

Dragspel är ett instrument som används i många olika kulturer. På kulturskolan får du prova på att spela i många olika stilar. Det finns dragspel i storlekar som passar elever från årskurs 2 och uppåt. Dragspel är också ett bra ensembleinstrument och på kulturskolan finns en dragspelsensemble för de som spelat en tid.

flicka som spelar dragspel

Slagverk

Slagverk – en hel familj av musikinstrument från 8 år

Trumset, xylofon, vibrafon, marimba, congas, klockspel, pukor och ett antal andra instrument kallas med ett gemensamt namn för slagverk.

En förutsättning för att delta i denna undervisning är tillgång till eget trumset hemma att öva på.

Slagverk ingår också i vår el-undervisning och i alla våra blåsorkestrar och rockgrupper.

Slagverksundervisning finns på första våningen på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden).

slagverkensemble med olika slagverksinstrument

Stråkinstrument

Suzuki i fiol och cello från året du fyller 5 år

Suzuki är en undervisningsform för barn och föräldrar som innebär att barnet börjar tidigt och lär sig spela på gehör genom att lyssna och härma. Undervisningen börjar det året barnet fyller 5.

Läs mer om suzukimetoden längre ner på sidan.

Stråkmix från året du fyller 6 år

Stråkmix är en prova-på-kurs för dig som går i förskoleklass. Vi bekantar oss på ett lekfullt sätt med de fyra stråkinstrumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas. Kursen är en gång i veckan och du behöver inget eget instrument hemma.

Kursen varar en termin. Efter det har du förtur till ett stråkinstrument två gånger per vecka i grupp och orkester.

Fiol, altfiol, cello och kontrabas från 7 år

Alla stråkinstrument är gamla och många har funnits i flera hundra år. Stråkinstrument passar bra för att spela alla möjliga typer av musik som till exempel klassiskt, folkmusik, jazz, pop och rock.

Fiol (även kallad violin) är det minsta av stråkinstrumenten. Du kommer lära dig både att spela på gehör och efter noter.

Altfiolen (även kallad viola) liknar fiolen men har en mörkare klang.

Cello är det näst största instrumentet bland stråkinstrumenten. Den har en mörkare klang än fiol och altfiol men ljusare än kontrabasen och du sitter ner och spelar.

Två barn som spelar fiol och cello

Kontrabas är det största av stråkinstrumenten och har den mörkaste klangen. Den spelas både med och utan stråke och du står upp och spelar.

Plats
Stråkundervisningen finns på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden). Fiol och altfiol finns även på Österledskolan, Brearedsskolan, Eldsbergaskolan och Fyllingeskolan.

Stränginstrument

Akustisk gitarr från 8 år

Den akustiska gitarren är ett av de mest mångsidiga instrumenten man kan spela. Klassiska stycken, ackompanjera med ackord, spela häftiga riff och så vidare. Listan kan göras lång på de olika sätt och musikstilar där gitarren används.

Akustisk gitarr finns på andra våningen på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden). Du kan också gå på gitarr i Gullbrandstorp.

flicka med gitarr blir instruerad av lärare

Elgitarr och elbas från 8 år

Som elev i elgitarr eller elbas får du en bred undervisning med gehörsspel, noter och tabulatur, harmonier, ackompanjemang, improvisation och solospel. Du får prova på olika musikstilar och hänsyn tas till varje elevs intresse och behov.

Undervisningen för nybörjare sker oftast i grupp. Det är viktigt att spela med andra och gruppundervisningarna med de här instrumenten omfattar också till viss del spel på trummor och sång. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på att kunna musicera med andra och varje termin avslutas med en konsert.

Elgitarr och elbasundervisning finns på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden).

Flicka med elgitarr

Suzukigitarr från 6 år

Med eleven i centrum, läraren som guide och föräldern som ovärderligt stöd passar den här metoden mycket bra även för yngre barn. I Suzukigitarr har vi en väl utarbetad progressiv metod vars röda tråd genomsyrar de 9 nothäften som kallas suzukirepertoaren.

Vi har en individuell lektion och en grupplektion i veckan och arbetar med detaljer och att spela med andra suzukielever.

Läs mer om suzukimetoden längre ner på sidan.

Suzukimetoden

Suzukiundervisning

Tidig start
Människors olikafärdigheter börjar utvecklas redan vid födseln. I suzukimetoden läggs därför stor vikt vid en kärleksfull och musikrik miljö från tidig ålder. Detta är förberedelsen till den egentliga undervisningen, som kan påbörjas i tidig ålder.

Lyssnande
Noter används inte de första åren, då gehörsinlärningen dominerar helt. Lyssnande till musik är en viktig del i övningen.

Alla kan
På samma sätt som varje barn lär sig tala, kan det lära sig musik. Omgivningens uppmuntran och tilltro till barnets möjligheter att utveckla sin förmåga har stor betydelse.

Metodik

Undervisningen inleds med en föräldrakurs där vi lär oss grunderna på instrumentet och pratar om filosofin bakom metoden liksom om övning och motivation. Barnet imiterar föräldern vid den första inlärningen. Lyssnande och inlärning sker tillsammans med föräldern, som är närvarande vid lektionerna och föräldern övertar lärarens roll vid övningen hemma.

Lektioner
Undervisningen sker två gånger i veckan, en grupplektion och en individuell lektion. De första sex veckorna går endast föräldern på lektionerna och därefter kan barnet börja.

Föräldern deltar på alla lektioner och övar hemma med barnet.

Arbetssätt
Alla stycken i Suzukis repertoar är ordnade i en pedagogisk och metodisk följd och innehåller moment som leder elevens spelförmåga vidare till nästkommande stycke. Man jobbar med varje stycke till dess att läraren anser att eleven är redo för nästa.

Repetition
Alla stycken i Suzukirepertoaren repeteras ständigt. Elevens repertoar ökar därför hela tiden.

Memorering
Varje stycke i Suzukilitteraturen lärs in och spelas upp utantill.

Tonen
Tonbildningen finns hela tiden i centrum på lektionerna, vid övningen och för musikupplevelsen redan från nybörjarstadiet. Detta kallas tonalisation.

Notläsning
När barnen är symbolmogna och har uppnått viss spelförmåga undervisas de i notläsning och elementär musiklära.

Repertoar
Suzukis repertoar gäller som en röd tråd och inget stycke hoppas över. I takt med ökade kunskaper och spelförmåga spelas annan repertoar jämsides.

Konserter
Eleverna ges tillfälle att framträda inför publik så snart som möjligt. Det kan ske helt informellt i hemmet, inför gruppen eller i större sammanhang med många medverkande. Som publik får eleven meningsfulla tillfällen att lyssna på musik.

Instrument
Instrument i små storlekar finns att hyra från kulturskolan. Du kan välja på cello, fiol  eller gitarr.

Kostnad

798 kr per termin. Elever som deltar i instrumentundervisning får vara med i en ensemble eller orkester gratis.

Hyra instrument

Som elev på kulturskolan så kan du hyra instrument av oss för att ha med sig på kursen och öva hemma. Hyran för ett instrument kostar 375 kronor per termin

Vilka instrument kan du hyra?

Du kan hyra följande instrument:

  • Fiol, altfiol och cello i små storlekar tills eleven blir stor nog att spela på fullstorlek.
  • Oboe, fagott, valthorn, baryton, tuba och kontrabas (ingen tidsbegränsning).
  • Övriga blåsinstrument i mån av tillgång under första spelåret.
  • Suzukigitarr (max två terminer)

I övrigt hänvisar vi till musikhandlarna som kan erbjuda olika alternativ, be gärna din instrumentlärare om råd.

Återlämning av instrument

Du kan lämna tillbaka instrumentet som du hyrt när vår expedition Länk till annan webbplats. är öppen eller enligt överenskommelse med läraren.

Månadskonserter inför publik

Varje termin har vi två eller tre konserter (så kallade månadskonserter) där elever på olika nivåer och instrument medverkar. Eleverna spelar och presenterar sig och sina stycken själva.

Konserterna blir alltid varierande, eftersom lärarna i de olika instrumenten anmäler sina elever utan att veta vilka andra lärare som också anmäler sina elever till konserten.

Konserten varar cirka en timme och all publik närvarar under alla elevers framträdande.