Kör och sång 7–19 år

I kör utvecklar du din röst och sjunger tillsammans i grupp med andra. Du kan också gå en kurs i solosång.

Välkommen att provsjunga till kulturskolans körer:

  • PER CORO för pojkar i årskurs 5–9
  • CANTABILE för flickkor i årskurs 6–9
  • NOVA CANTICA för alla i årskurs 9(8) - gymnasiet.

Sista anmälningsdag är fredag 26 maj. Provsjungningen kommer att hållas i slutet på vårterminen.

Vid frågor kontakta körledare Ing-Mari Ek via e-post ing-mari.ek@halmstad.se eller telefon 072-743 22 83

Våra körer

Körer

Pre Corint 7–9 år

Pre Corint vänder sig främst till pojkar i årskurs 1–3 som aldrig sjungit i kör tidigare. Vi repeterar en gång i veckan och har konsert ungefär två gånger per termin. 

Körledare: Pernilla Bjurström

Primör 8–9 år

Primör är en kör som vänder sig främst till flickor i åk 2–3. Här kan du som aldrig sjungit i kör tidigare börja. Vi repeterar en gång i veckan och har konsert ungefär två gånger per termin.

Körledare: Cathrine Malmquist

Cantarel 10 år

Cantarel är en kör som vänder sig främst till flickor som går i årskurs 3–4 och sjungit i kören Primör, eller går i årskurs 4 och vill börja sjunga i kör. Kören repeterar en gång i veckan och har konsert två gånger per termin.

Körledare: AnnaKarin Bjärnklint

Corint 10–11 år

Corint är en kör som vänder sig främst till pojkar som går i årskurs 3–5 och sjungit i kören Pre Corint, eller går i årskurs 4–5 och vill börja sjunga i kör. Vi repeterar en gång i veckan och har konserter ungefär två gånger per termin.

Körledare: Pernilla Bjurström

Voce 11 år

Kören Voce är kören för dig som går i årskurs 4–5, och sjungit i kören Cantarel, eller dig som går i årskurs 5 och vill börja sjunga. Kören vänder sig främst till flickor. Vi repeterar en gång i veckan och har konsert ungefär två gånger per termin.

Körledare: Cathrine Malmquist

Mezzo Voce 12 år

I kören Mezzo Voce kan du som går i årskurs 5–6 och sjungit i kören Voce, eller går i årskurs 6 sjunga tillsammans med andra. Kören vänder sig främst till flickor, repeterar du en gång i veckan och har konsert ungefär två gånger per termin.

Körledare: AnnaKarin Bjärnklint

Sing it! 13–19 år

Sing it! är en kör för högstadiet och gymnasiet med betoning på pop och rock med koreografi och rörelse. Vi repeterar en gång i veckan och lär oss främst utan noter. Kören deltar på konsert ett par gånger under läsåret. 

Körledare: Pernilla Bjurström och Cathrine Malmquist

Körer med antagningsprov

Per Coro 11–16 år

Per Coro är en kör för pojkar i årskurs 5–9. Här får du träna din röst före, under och efter målbrottet. Vi sjunger 3-stämmiga arrangemang inom olika genrer och medverkar i några konserter varje läsår.

Vill du sjunga med oss? Då är du välkommen att anmäla dig till årets provsjungning som hålls i slutet av maj. Anmälan görs till körledare.

Körledare: Ing-Mari Ek

Cantabile 12–15 år

Cantabile är en flickkör för dig som går i åk 6–9 och som vill satsa lite mer på körsången. I kören får du förutom flerstämmig sång öva din sceniska medvetenhet genom bland annat koreografi. Varje år gör kören flera konserter och en körresa.

Du måste provsjunga för att medverka i kören. Provsjungning görs i maj varje år.
Se mer information om kören på Cantabiles webbplats Länk till annan webbplats.

Körledare: Ing-Mari Ek

Nova Cantica 15–20 år

Nova Cantica är en blandad kör för årskurs 9 till gymnasiet. Förutom flerstämmig körsång får du utveckla din sceniska medvetenhet. Samarbeten med koreograf och regissör är ofta återkommande.

Kören gör varje år ett stort antal konserter, vartannat år en större föreställning och vartannat år en körresa i Europa.

Du måste provsjunga för att medverka i kören. Provsjungning görs i maj varje år.

Se mer information om kören på Nova Canticas webbplats Länk till annan webbplats. eller Nova Canticas Facebooksida Länk till annan webbplats.

Körledare: Ing-Mari Ek

Solosång

Solosång 10–19 år

Operasångare, musikalstjärna, popartist eller kanske bara en glad amatör – vad du än vill sikta mot när det gäller sång, behöver du öva dig. Börja gärna med körsång och fortsätt sedan med solosång om du vill!

Operasångare, musikalstjärna, popartist eller kanske bara en glad amatör - vad du än vill sikta mot när det gäller sång, behöver du träna dig.

Vi har sångundervisning från årskurs 4. Som nybörjare startar du i 4-grupp tillsammans med jämnåriga och erbjuds också att delta i någon av körerna utan kostnad.

Plats

Kulturskolans körer repetrar på Kulturskolan (Kulturhuset Najaden).

Kostnad

  • 450 kronor per termin för kör.
  • 750 kronor per termin för solosång. Om du går solosång får du sjunga i en kör gratis.

Mer information och anmälan i e-tjänsten

I e-tjänsten kan du se tid, plats, kurstillfällen och anmäla dig till kurser.

Kursutbud och ansökan till kulturskolan