Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Drama och Teater

Dramalek 7 år, 40 min i veckan

I en trygg och accepterande miljö får barnen utforska skaparlusten och kreativiteten genom leken. Vi lär oss samarbeta och gestalta, tränar på fantasiförmågan och koncentration - alla är viktiga delar inom teater och drama.

Drama/Teater 8 - 9 år, 60 min i veckan

Kursen är till största del drama men vi börjar närma oss teatern och skådespeleriet. Vi lär oss använda vår kropp som kommunikationsmedel, att uttrycka känslor och sinnesstämningar med rörelser och gester. Vi tränar på skaparglädje, nyfikenhet, fantasi, samarbete och gestaltning. Terminerna kan avslutas med en redovisning för familj.

Drama/Teater 10 - 12 år, 90 min i veckan

Vi jobbar med drama och gruppdynamik. Vi använder kroppen och rösten för att skapa olika karaktärer och berättelser. Vi tränar på improvisation och samspel. På våren arbetar gruppen fram en pjäs som kommer visas för publik, exempelvis under Teaterfestivalen.

För elever från 13 år

Från 13 år kan eleverna välja mellan Drama och Teater. Man kan också söka båda kurserna i mån av plats. Då har man alltså möjlighet att gå mer än en gång i veckan.

Dramakursen

är för eleven som vill utvecklas både personligt och inom drama. Vi arbetar med olika dramaövningar och lär oss improvisera. Vi använder kroppen som instrument och verktyg. Vi tränar på scennärvaro, att våga ta plats, koncentration, samspel, samarbete och gestaltning. Om eleverna vill så gör gruppen en mindre föreställning.

Teaterkursen

är för eleven som vill göra en större teaterproduktion. Vi kommer att arbeta i block där eleven får möjlighet att fördjupa sig inom teaterns olika delar som exempelvis skådespeleri, regi, kostym, scenografi, ljud och ljus. Under läsåret arbetar vi med en teaterföreställning som kommer sättas upp inför publik på våren.

Dramalust (funktionsvariation)

I dramalust utgår vi från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som person och grupp. I en trygg och stimulerande miljö gör vi dramaövningar som utvecklar förmågan att kommunicera med hjälp av kropp och röst. Vi övar också på att samarbeta och på turtagning. Dessutom gör vi lekfulla, prestigelösa teaterövningar.

Drama och teater finns på första våningen i Kulturhuset Najaden,
Fiskaregatan 21.

Att gå på drama/teater kostar 750 kr per termin.

Teaterpedagog Louise Landberg 0734-05 83 67
Dramapedagog Åsa Lauer 0725-00 32 99
Dramapedagog Malin Norling 0733-03 51 66