Evenemang – arrangera större konsert, tävling och mässa

Här får du som arrangerar ett större evenemang en samlad bild över sådant du behöver ordna: finanisiering, evenemangs­plats, tillstånd med mera.

1. Gör en plan för arbetet

För att lyckas med ditt arrangemang behöver du göra en god planering. Destination Halmstad hjälper dig med detta. Byrån är kommunens expert på större arrangemang. Du får kostnadsfri rådgivning och hjälp med exempelvis:

 • göra en projektplan
 • hitta lämplig dag och plats
 • preliminärboka arena
 • biljettförsäljning
 • tips om var man kan söka ekonomiskt stöd
 • råd om marknadsföring
 • råd om hur ditt arrangemang kan bli hållbart.

2. Sök stöd och bidrag

Halmstad Convention Bureau har tips om finansierings- och verksamhetsstöd som du kan söka från exempelvis Region Halland och Almi.

Arrangemangs- och projektstöd för kulturverksamhet

För dig vill genomföra ett kulturevenemang finns det arrangemangs- och projektstöd att söka från kommunen. Stödet kan sökas av juridiska personer, exempelvis bolag, föreningar, organisationer och stiftelser, och av personer som har F-skattsedel som enskild näringsidkare (enskild firma).

3. Hyr plats, lokal eller anläggning

Evenemangsytor

Här kan du se vilken sort arrangemang som är lämpliga för de platser, lokaler och anläggningar vi har i Halmstads kommun.

Som arrangör ansvarar du för att de ytor du har använt återställs i ursprungligt skick. Du behöver tillstånd från polisen för att få använda en allmän plats:

Aktivitet vid Nissan

Filtparken

Parken ligger vid Stadsbiblioteket och Gamletullsbron i Halmstad. Ytan består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Gamletull.

Kapsylparken

Parken ligger vid Nissan mellan Stadsbiblioteket och Slottsbron i Halmstad. Ytan består av något sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta, sittgradänger finns inom området. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage och offentliga toaletter vid Österskans.

Storlek: 2750 m²

Picassoparken

Ytan längs med vattnet består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Det finns även en grusyta. Ytorna får inte inhägnas och gång-/cykelstråket ska hållas öppet. Parkering finns utmed vägarna i området. Offentliga toaletter finns vid österskans och Hamngatan. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten.

Storlek:
Gräsytor 2 600 m² och 200 m²
Grusyta 90 m²

Slottsplanen

Slottsplanen ligger framför Halmstads slott. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan är hårdgjord och får ej inhägnas. Offentlig toalett finns i närheten vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter för dricksvatten och spillvatten finns.

Storlek:
Ytan framför slottet: 2 380 m²
Ytan mellan slottet och Nissan: 320 m²

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord. Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen. Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Övre Tullkammarkajen ligger mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan.
Storlek: 8 780 m²

Nedre Tullkammarkajen ligger mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan.
Storlek: 9 660 m²

Cirkus

Brovallen i Getinge

Brovallen ligger vid Ågatan. Parkering finns i anslutning till idrottshallen.

Storlek: 7 200 m²

Picassoparken

Ytan längs med vattnet består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Det finns även en grusyta. Ytorna får inte inhägnas och gång-/cykelstråket ska hållas öppet. Parkering finns utmed vägarna i området. Offentliga toaletter finns vid österskans och Hamngatan. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten.

Storlek:
Gräsytor 2 600 m² och 200 m²
Grusyta 90 m²

Festival

Andersbergsparken

Parken ligger innanför Andersbergsringen. Ytan består av parkmark med till största del öppen gräsyta, men innehåller även busk- och trädbevuxna parkytor samt asfalterad tennisplan. Ytan kan inhägnas. Parkering finns längs gatorna i området.

Storlek: 25 300 m²

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord. Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen. Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Övre Tullkammarkajen ligger mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan.
Storlek: 8 780 m²

Nedre Tullkammarkajen ligger mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan.
Storlek: 9 660 m²

Vallås centrum

Platsen består av hårdgjord torgyta. Ytan får ej inhägnas. Avgiftsfri parkering finns i närheten.

Storlek: 525 m²

Konsert för mindre än 500 personer

Amfiteatern Linehed

Tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser, lämplig för entré. Det finns ett elskåp.

Storlek: Scen 50 m², Arena 5000 m²

Så bokar du amfiteatern:

 1. Kontakta kommunen för att se om amfiteatern är ledig ditt önskade datum.
 2. Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen Länk till annan webbplats.. Ange i ansökan om du önskar elanslutning. När din ansökan blir godkänd hos polisen får även kommunen kännedom om detta.
 3. Kommunen debiterar dig en avgift. För el tillkommer 400 kronor per dag.
 4. Hämta ut nyckel till elskåp i Rådhusets reception, Stora torg i Halmstad.
 5. Personal från kommunen besiktigar platsen tillsammans både före och efter evenamanget tillsammans med dig som arrangör.

Filtparken

Parken ligger vid Stadsbiblioteket och Gamletullsbron i Halmstad. Ytan består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Gamletull.

Gunillaparken

Gunillaparken ligger vid Bissmarksgatan och Fogdegatan i Halmstad. Den är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna består av parkyta med klippt gräs. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Radioplan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 1000 m² och 780 m²

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstads Teater

Här finns Stora salongen med 900 sittplatser, Figarosalen med 263 sittplatser och Festsalen som har plats för upp till 250 personer.

Kapsylparken

Parken ligger vid Nissan mellan Stadsbiblioteket och Slottsbron i Halmstad. Ytan består av något sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta, sittgradänger finns inom området. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage och offentliga toaletter vid Österskans.

Storlek: 2750 m²

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Linehedsparken

Linehedsparken ligger mellan Linehedsvägen, Carl Kuylenstjernas väg och Slättvägen. Parken är uppdelad i två evenemangsytor. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser i området. Dessa ytor kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna får inhägnas. Parkeringsplatser finns utmed vägarna. Elskåp finns i Amfiteatern, för annan anslutning kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns öster om amfiteatern.

Storlek: Norra delen 20 000 m², södra delen 4 500 m²

Kulturhuset Najaden

På Kulturhuset Najaden finns bland annat scener, salar och studior.

Norre katts park

Norre katts park är Halmstads mest centrala finpark. Parken är uppdelad i tre evenemangsytor där den nedre delen till störst del består av öppen gräsyta men även har en del planteringsytor. Marken ska behandlas med varsamhet och gräsytan är känslig vid mycket nederbörd. Ytorna får inte inhägnas. Parkeringshus finns i närheten. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten vid gång- och cykelbana väster om området. Samråd med verksamheten i Rotundan för att undvika krock med exempelvis ljud.

Storlek: Norra delen 5 000 m², södra delen

Radioplan

Parken ligger vid Stenvikelsgatan och Bissmarksgatan. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns ett närliggande parkeringsgarage. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan gång- och cykelbanan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 2 800 m²

Konsert för 500 – 2 000 personer

Amfiteatern Linehed

Tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser, lämplig för entré. Det finns ett elskåp.

Storlek: Scen 50 m², Arena 5000 m²

Så bokar du amfiteatern:

 1. Kontakta kommunen för att se om amfiteatern är ledig ditt önskade datum.
 2. Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen Länk till annan webbplats.. Ange i ansökan om du önskar elanslutning. När din ansökan blir godkänd hos polisen får även kommunen kännedom om detta.
 3. Kommunen debiterar dig en avgift. För el tillkommer 400 kronor per dag.
 4. Hämta ut nyckel till elskåp i Rådhusets reception, Stora torg i Halmstad.
 5. Personal från kommunen besiktigar platsen tillsammans både före och efter evenamanget tillsammans med dig som arrangör.

Bastionen

Bastionen ligger på vallen vid Norre katts park och Norre port. Här finns en scen. Platsen är tydligt avgränsad av murar, har en grusyta och är lämplig för entré. Offentlig toalett finns i nära anslutning.

Storlek: Nivå 1: 1200 m², nivå 2: 1100 m², Arenayta: 3900 m².

Filtparken

Parken ligger vid Stadsbiblioteket och Gamletullsbron i Halmstad. Ytan består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Gamletull.

Gunillaparken

Gunillaparken ligger vid Bissmarksgatan och Fogdegatan i Halmstad. Den är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna består av parkyta med klippt gräs. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Radioplan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 1000 m² och 780 m²

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstads Teater

Här finns Stora salongen med 900 sittplatser, Figarosalen med 263 sittplatser och Festsalen som har plats för upp till 250 personer.

Kapsylparken

Parken ligger vid Nissan mellan Stadsbiblioteket och Slottsbron i Halmstad. Ytan består av något sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta, sittgradänger finns inom området. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage och offentliga toaletter vid Österskans.

Storlek: 2750 m²

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Linehedsparken

Linehedsparken ligger mellan Linehedsvägen, Carl Kuylenstjernas väg och Slättvägen. Parken är uppdelad i två evenemangsytor. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser i området. Dessa ytor kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna får inhägnas. Parkeringsplatser finns utmed vägarna. Elskåp finns i Amfiteatern, för annan anslutning kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns öster om amfiteatern.

Storlek: Norra delen 20 000 m², södra delen 4 500 m²

Norre katts park

Norre katts park är Halmstads mest centrala finpark. Parken är uppdelad i tre evenemangsytor där den nedre delen till störst del består av öppen gräsyta men även har en del planteringsytor. Marken ska behandlas med varsamhet och gräsytan är känslig vid mycket nederbörd. Ytorna får inte inhägnas. Parkeringshus finns i närheten. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten vid gång- och cykelbana väster om området. Samråd med verksamheten i Rotundan för att undvika krock med exempelvis ljud.

Storlek: Norra delen 5 000 m², södra delen

Radioplan

Parken ligger vid Stenvikelsgatan och Bissmarksgatan. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns ett närliggande parkeringsgarage. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan gång- och cykelbanan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 2 800 m²

Slottsparken

Parken ligger mellan Slottsjordsvägen och Södra vägen, söder om dammen. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns en närliggande avgiftsbelagd parkeringsplats. Det finns en offentlig toalett vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan den västra gång- och cykelbanan.

Storlek: 3 280 m² och 920 m².

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Konsert för mer än 2 000 personer

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Simstadion Brottet

Simstadion Brottet är inhägnad med staket och är lämplig att entrébelägga. Arrangören står för eventuell scen. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toaletter, el och vattenanslutning finns på anläggningen.

Storlek:
Scen med publikyta: 4 700 m²
Övrig yta: 6 500 m²
Arenayta: 28 600 m²

Slottsparken

Parken ligger mellan Slottsjordsvägen och Södra vägen, söder om dammen. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns en närliggande avgiftsbelagd parkeringsplats. Det finns en offentlig toalett vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan den västra gång- och cykelbanan.

Storlek: 3 280 m² och 920 m².

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Örjans Vall

Örjans vall är lämplig för stora publika evenemang. Platsen är inhägnad och
lämplig för entréavgift. Det finns några parkeringsplatser utanför och möjlighet till parkering inne på området. Det finns toalett, el och vatten.

Storlek: 79 500 m²

Kulturevenemang eller utställning

Amfiteatern Linehed

Tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser, lämplig för entré. Det finns ett elskåp.

Storlek: Scen 50 m², Arena 5000 m²

Så bokar du amfiteatern:

 1. Kontakta kommunen för att se om amfiteatern är ledig ditt önskade datum.
 2. Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen Länk till annan webbplats.. Ange i ansökan om du önskar elanslutning. När din ansökan blir godkänd hos polisen får även kommunen kännedom om detta.
 3. Kommunen debiterar dig en avgift. För el tillkommer 400 kronor per dag.
 4. Hämta ut nyckel till elskåp i Rådhusets reception, Stora torg i Halmstad.
 5. Personal från kommunen besiktigar platsen tillsammans både före och efter evenamanget tillsammans med dig som arrangör.

Andersbergsparken

Parken ligger innanför Andersbergsringen. Ytan består av parkmark med till största del öppen gräsyta, men innehåller även busk- och trädbevuxna parkytor samt asfalterad tennisplan. Ytan kan inhägnas. Parkering finns längs gatorna i området.

Storlek: 25 300 m²

Bastionen

Bastionen ligger på vallen vid Norre katts park och Norre port. Här finns en scen. Platsen är tydligt avgränsad av murar, har en grusyta och är lämplig för entré. Offentlig toalett finns i nära anslutning.

Storlek: Nivå 1: 1200 m², nivå 2: 1100 m², Arenayta: 3900 m².

Filtparken

Parken ligger vid Stadsbiblioteket och Gamletullsbron i Halmstad. Ytan består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Gamletull.

Gunillaparken

Gunillaparken ligger vid Bissmarksgatan och Fogdegatan i Halmstad. Den är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna består av parkyta med klippt gräs. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Radioplan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 1000 m² och 780 m²

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstads Teater

Här finns Stora salongen med 900 sittplatser, Figarosalen med 263 sittplatser och Festsalen som har plats för upp till 250 personer.

Kapsylparken

Parken ligger vid Nissan mellan Stadsbiblioteket och Slottsbron i Halmstad. Ytan består av något sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta, sittgradänger finns inom området. Parken får inte inhägnas. Det finns ett närliggande parkeringsgarage och offentliga toaletter vid Österskans.

Storlek: 2750 m²

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Linehedsparken

Linehedsparken ligger mellan Linehedsvägen, Carl Kuylenstjernas väg och Slättvägen. Parken är uppdelad i två evenemangsytor. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad amfiteater med ca 750 sittplatser i området. Dessa ytor kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna får inhägnas. Parkeringsplatser finns utmed vägarna. Elskåp finns i Amfiteatern, för annan anslutning kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns öster om amfiteatern.

Storlek: Norra delen 20 000 m², södra delen 4 500 m²

Linnéparken

Parken ligger vid Linnégatan och Gamletullsgatan. Ytan består av parkmark med till största del öppen gräsyta och kan inhägnas. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Det finns möjlighet för inkoppling av dricksvatten.

Storlek: 3 500 m²

Kulturhuset Najaden

På Kulturhuset Najaden finns bland annat scener, salar och studior.

Norre katts park

Norre katts park är Halmstads mest centrala finpark. Parken är uppdelad i tre evenemangsytor där den nedre delen till störst del består av öppen gräsyta men även har en del planteringsytor. Marken ska behandlas med varsamhet och gräsytan är känslig vid mycket nederbörd. Ytorna får inte inhägnas. Parkeringshus finns i närheten. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten vid gång- och cykelbana väster om området. Samråd med verksamheten i Rotundan för att undvika krock med exempelvis ljud.

Storlek: Norra delen 5 000 m², södra delen

Norre torg

Norre torg ligger vid Storgatan och Norre port. Den består av hårdgjord torgyta, möblerad med fontän och fasta soffor. Ytorna får inte inhägnas. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten.

Yta: 600 m²

Picassoparken

Ytan längs med vattnet består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Det finns även en grusyta. Ytorna får inte inhägnas och gång-/cykelstråket ska hållas öppet. Parkering finns utmed vägarna i området. Offentliga toaletter finns vid österskans och Hamngatan. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten.

Storlek:
Gräsytor 2 600 m² och 200 m²
Grusyta 90 m²

Radioplan

Parken ligger vid Stenvikelsgatan och Bissmarksgatan. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns ett närliggande parkeringsgarage. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan gång- och cykelbanan. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek: 2 800 m²

Simstadion Brottet

Simstadion Brottet är inhägnad med staket och är lämplig att entrébelägga. Arrangören står för eventuell scen. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toaletter, el och vattenanslutning finns på anläggningen.

Storlek:
Scen med publikyta: 4 700 m²
Övrig yta: 6 500 m²
Arenayta: 28 600 m²

Slottsparken

Parken ligger mellan Slottsjordsvägen och Södra vägen, söder om dammen. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Det finns en närliggande avgiftsbelagd parkeringsplats. Det finns en offentlig toalett vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan den västra gång- och cykelbanan.

Storlek: 3 280 m² och 920 m².

Slottsplanen

Slottsplanen ligger framför Halmstads slott. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan är hårdgjord och får ej inhägnas. Offentlig toalett finns i närheten vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter för dricksvatten och spillvatten finns.

Storlek:
Ytan framför slottet: 2 380 m²
Ytan mellan slottet och Nissan: 320 m²

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Stora torg

Ytan är hårdgjord och får inte inhägnas. Torget är uppdelat i tre ytor som innehåller ett antal torgplatser vardera. Det finns offentliga toaletter på torget och i centrum.
Elskåp finns. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns.

Västra delen söder om torgkiosken: 300 m², 3 torgplatser.
Norra delen: 840 m²
Södra och östra delen: 33 torgplatser på 4 x 4 meter.

Teatergröningen

Teatergröningen ligger vid Halmstads teater. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Offentliga toaletter finns på Österskans.

Storlek: 1 200 m²

Vallås centrum

Platsen består av hårdgjord torgyta. Ytan får ej inhägnas. Avgiftsfri parkering finns i närheten.

Storlek: 525 m²

Marknad

Alevallen

Här finns en stor gräsplan och en grusplan som är lämplig för parkering. Ytan är lämplig för inhängning och entréavgift. Staket finns runt anläggningen. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toalett och vatten finns i omklädningsrummen i omklädningsbyggnaden. El finns, 16 Amp.

Storlek:
Gräsplan 33 200 m²
Grusplan 5 460 m²
Parkering ca 4 390 m2

Brovallen i Getinge

Brovallen ligger vid Ågatan. Parkering finns i anslutning till idrottshallen.

Storlek: 7 200 m²

Gågator i Halmstads centrum

Det finns mindre platser att använda på Köpmansgatan, Storgatan och Hamngatan. Det finns offentliga toaletter i centrum. Elskåp finns vid Hamngatan, nyckel kvitteras ut hos kommunen. Vissa av ytorna upplåts endast under vintersäsong.

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Norre torg

Norre torg ligger vid Storgatan och Norre port. Den består av hårdgjord torgyta, möblerad med fontän och fasta soffor. Ytorna får inte inhägnas. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten.

Yta: 600 m²

Slottsplanen

Slottsplanen ligger framför Halmstads slott. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan är hårdgjord och får ej inhägnas. Offentlig toalett finns i närheten vid parkeringsplatsen ”Slottsparken”. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter för dricksvatten och spillvatten finns.

Storlek:
Ytan framför slottet: 2 380 m²
Ytan mellan slottet och Nissan: 320 m²

Stora torg

Ytan är hårdgjord och får inte inhägnas. Torget är uppdelat i tre ytor som innehåller ett antal torgplatser vardera. Det finns offentliga toaletter på torget och i centrum.
Elskåp finns. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns.

Västra delen söder om torgkiosken: 300 m², 3 torgplatser.
Norra delen: 840 m²
Södra och östra delen: 33 torgplatser på 4 x 4 meter.

Teatergröningen

Teatergröningen ligger vid Halmstads teater. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Offentliga toaletter finns på Österskans.

Storlek: 1 200 m²

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord. Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen. Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Övre Tullkammarkajen ligger mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan.
Storlek: 8 780 m²

Nedre Tullkammarkajen ligger mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan.
Storlek: 9 660 m²

Vallås centrum

Platsen består av hårdgjord torgyta. Ytan får ej inhägnas. Avgiftsfri parkering finns i närheten.

Storlek: 525 m²

Marknadsföring och information

Gågator i Halmstads centrum

Det finns mindre platser att använda på Köpmansgatan, Storgatan och Hamngatan. Det finns offentliga toaletter i centrum. Elskåp finns vid Hamngatan, nyckel kvitteras ut hos kommunen. Vissa av ytorna upplåts endast under vintersäsong.

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Norre torg

Norre torg ligger vid Storgatan och Norre port. Den består av hårdgjord torgyta, möblerad med fontän och fasta soffor. Ytorna får inte inhägnas. Offentliga toaletter finns i centrum. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats.. Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten.

Yta: 600 m²

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Tylösand strand

Det finns ytor att använda på och i direkt anslutning till Tylösand strand, en av Halmstads mest välbesökta stränder. Parkeringsytor finns på gångavstånd. Offentliga toaletter finns på flertal platser. För el, vatten och fiberanslutning, kontakta kommunen.

Matvagn eller pop-up store

Gågator i Halmstads centrum

Det finns mindre platser att använda på Köpmansgatan, Storgatan och Hamngatan. Det finns offentliga toaletter i centrum. Elskåp finns vid Hamngatan, nyckel kvitteras ut hos kommunen. Vissa av ytorna upplåts endast under vintersäsong.

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast mellan oktober-mars för övriga aktiviteter. Torget får inte inhägnas. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats. Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen. Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek: Södra delen 680 m², övriga ytor 1000 m² och 15x4 m².

Stora torg

Ytan är hårdgjord och får inte inhägnas. Torget är uppdelat i tre ytor som innehåller ett antal torgplatser vardera. Det finns offentliga toaletter på torget och i centrum.
Elskåp finns. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns.

Västra delen söder om torgkiosken: 300 m², 3 torgplatser.
Norra delen: 840 m²
Södra och östra delen: 33 torgplatser på 4 x 4 meter.

Mässa

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstads Teater

Här finns Stora salongen med 900 sittplatser, Figarosalen med 263 sittplatser och Festsalen som har plats för upp till 250 personer.

Sport- och idrottsevenemang

Alevallen

Här finns en stor gräsplan och en grusplan som är lämplig för parkering. Ytan är lämplig för inhängning och entréavgift. Staket finns runt anläggningen. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toalett och vatten finns i omklädningsrummen i omklädningsbyggnaden. El finns, 16 Amp.

Storlek:
Gräsplan 33 200 m²
Grusplan 5 460 m²
Parkering ca 4 390 m2

Brovallen i Getinge

Brovallen ligger vid Ågatan. Parkering finns i anslutning till idrottshallen.

Storlek: 7 200 m²

Esperedsvallen i Oskarström

Esperedsvallen ligger vid Furulundsbadet. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toalett, el och vatten finns i omklädningsrum och klubbhus.

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstad Arena skatepark

Halmstad Arena skatepark är konstruerad för att vara både rolig och utmanande och står sig väl i i klass med den internationellt berömda Stapelbäddsparken i Malmö. Anläggningen går att inhägna och entrébelägga.

Storlek: 5 800 m²

Simstadion Brottet

Simstadion Brottet är inhägnad med staket och är lämplig att entrébelägga. Arrangören står för eventuell scen. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toaletter, el och vattenanslutning finns på anläggningen.

Storlek:
Scen med publikyta: 4 700 m²
Övrig yta: 6 500 m²
Arenayta: 28 600 m²

Skedalaheds idrottspark

Skedalaheds Idrottspark är ett idrotts- och rekreationsområde på det före detta militära övningsområdet i Skedalahed. Fotbollsanläggningen består av en A-plan med naturgräs, två 11-mannaplaner med naturgräs för träning samt två konstgräsplaner, en för 11-manna och en för 7-manna. Anläggningen är delvis inhägnad med staket. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toalett finns i omklädningsrum och huvudbyggnad. El finns i huvudbyggnaden. Vatten finns i huvudbyggnaden och omklädningsrum.

Storlek: 46 300 m²

Strömvallens isbana i Oskarström

Isbanan Strömvallen är en konstfrusen isbana mellan december och februari ungefär. Den är belägen intill Vrenningebacken i Oskarström, ca 17 km nordöst om Halmstads centralort. Ytan är grusbelagd under sommartid, och är inte lämplig för nedslagning av pålar på grund av kylsystem i grusbädden. Det finns ett tinns ett tiotal parkeringsplatser vid anläggningen och utmed gator i området. Allmän toalett finns i anslutning till isbanan. El och vatten finns i teknikbyggnad.

Storlek: 6 700 m²

Söndrums IP

Anläggningen ligger bakom Söndrumsskolan och är delvis inhägnad med staket. Parkering finns i anslutning till anläggningen. Toalett finns i omklädningsrum och huvudbyggnad. El finns i huvudbyggnad och i Hallägrahallen. Vatten finns i omklädningsrum och huvudbyggnad.

Storlek: 72 100 m²

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord. Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen. Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Övre Tullkammarkajen ligger mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan.
Storlek: 8 780 m²

Nedre Tullkammarkajen ligger mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan.
Storlek: 9 660 m²

Tylösand strand

Det finns ytor att använda på och i direkt anslutning till Tylösand strand, en av Halmstads mest välbesökta stränder. Parkeringsytor finns på gångavstånd. Offentliga toaletter finns på flertal platser. För el, vatten och fiberanslutning, kontakta kommunen.

Örjans Vall

Örjans vall är lämplig för stora publika evenemang. Platsen är inhägnad och
lämplig för entréavgift. Det finns några parkeringsplatser utanför och möjlighet till parkering inne på området. Det finns toalett, el och vatten.

Storlek: 79 500 m²

Tivoli

Brovallen i Getinge

Brovallen ligger vid Ågatan. Parkering finns i anslutning till idrottshallen.

Storlek: 7 200 m²

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta. Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns 55 meter öster om området. Parkering finns i närområdet och vid marknadsplatsen. Offentlig toalett finns vid tågstationen.

Storlek: 8 300 m²

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord. Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen. Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten. För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Övre Tullkammarkajen ligger mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan.
Storlek: 8 780 m²

Nedre Tullkammarkajen ligger mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan.
Storlek: 9 660 m²

Lokaler

Om ditt evenemang hålls inomhus kan du hyra lokal av Halmstads kommun. Halmstad Convention Bureau Länk till annan webbplats. hjälper dig att hitta lokaler som inte är kommunägda.

4. Ta reda på vilka regler du ska följa

Det är viktigt att du sätter dig in de regler och förutsättningar som gäller när du ska arrangera ett större evenemang. Nedan har vi samlat information som främst gäller kommunen ansvarsområde. Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens företagsservice, som kan lotsa dig vidare.

På verksamt.se kan du skapa en checklista som ger en samlad bild även över de uppgifter som du behöver lämna och de tillstånd behöver söka hos länsstyrelsen och olika myndigheter.

Brandskydd, brandfarlig vara och explosiv vara

Du som är arrangör har ett ansvar att minimera riskerna för bränder och andra olyckor i samband med ett evenemang. När polismyndigheten får en ansökan om offentlig tillställning får oftast räddningstjänsten lämna synpunkter på säkerheten. Du kan även få rådgivning av räddningstjänsten om säkerheten inför ditt evenemang.

För mer information om säkerhet vid evenemang, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Säkerhetsguide för evenemang Länk till annan webbplats..

Bygglov för exempelvis skyltar, tält och toaletter

Pågår evenemanget kortare tid än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Pågår evenemanget en längre tid måste du söka bygglov.

Sök bygglov

El

Planera tidigt en grovskiss på evenemangets innehåll. Tänk på att försöka hålla ihop aktiviteter med elbehov och undvik långa kabelsträckor.

För att använda ett elskåp, kontakta en auktoriserad elektriker. Elektrikern gör sedan en ansökan till HEM Länk till annan webbplats.. Du betalar ett fast pris till HEM för öppning och stängning av skåp och ett rörligt pris för förbrukning.

Tänk på att boka tillfällig el med start- och slutdatum. Kostnaderna för elen är många och eskalerar snabbt. En elfirma tar betalt för arbetstimmar för till exempel planering, uppbyggnad, rivning, jour och material som elskåp, kablar, säkringar, entreprenadmaskiner med mera.

Livsmedel, alkohol och tobak

 

Läs kommunens guider med tips och anvisningar om vad du behöver tänka på vid försäljning av mat, dryck med mera.

Ljudnivåer

Som arrangör är du ansvarig för att kontrolla att ljudnivåerna inte är för höga på evenemangsområdet eller hos de boende runt omkring.

Förklaringar

 • Ekvivalent ljudnivå används för att beskriva bullerexponering under en längre tidsperiod. Det är en genomsnittlig ljudnivå.
 • dB = decibel.
 • dB(A) = decibel vägt med ett så kallat A-filter, som tar hänsyn till människans perception (varseblivning) av olika frekvenser.
Tillåtna ljudnivåer på ett evenemang

Ålder på besökare som har tillträde

Maximal ljudnivå

Maximal ekvivalent ljudnivå

13 år och uppåt

115 dB

100 dB

Alla åldrar

110 dB

97 dB

Tillåtna ljudnivåer för omkringboende

Plats

Maximal ljudnivå

Inomhus

25 dB

Utomhus vid fasad klockan 18–22

45 dB(A)

Utomhus vid fasad klockan 22–06

40 dB(A)

Informera dem som bor i närheten

Som arrangör ska du på ett tydligt sätt och i god tid informera närboende om det kommande evenemanget. I informationen ska du uppge vem de närboende kan vända sig till om de känner sig störda under evenemanget.

Toaletter och handtvättmöjligheter

Du som arrangerar ett evenemang ska ha tillräckligt antal toaletter för gästerna. Antalet toaletter vid servering ska vara minst en per påbörjad femtiotal gäster plus tillräckligt många urinoarer.

Besökarna ska kunna tvätta händerna i anslutning till toaletter och urinoarer. Toaletter och urinoarer ska anslutas till el, vatten- och avloppsnätet om det är möjligt.

Planera ditt toalettområde och boka toaletter och urinoarer i god tid hos leverantören. Tänk på att fler toaletter är bättre alternativ än att boka tömning på ett fåtal, eftersom du som arrangör betalar per tömning.

Hållbarhet och tillgänglighet för alla

Planera ditt arrangemang så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Tänk också redan från början på att göra evenemanget tillgängligt för så många som möjligt. Halmstad Convention Bureau Länk till annan webbplats. kan ge dig råd och stöd.

Offentlig plats

Om du vill använda kommunens mark för ditt evenemang kan du hyra den tillfälligt. För att få det behöver du polistillstånd. Du ska också betala en avgift till kommunen.

Renhållning och avfall

Som arrangör ansvarar du för att hålla rent och ta hand om avfall under och efter arrangemanget.

Du ska bland annat se till att det finns skriftliga städ-, hämt- och skötselrutiner för renhållning – och att de följs. Renhållningen ska skötas så att inga olägenheter uppstår. Har du frågor, kontakta kommunen.

För att beställa avfallskärl och avfallshämtning, kontakta HEM Länk till annan webbplats., Halmstad Energi och Miljö AB. HEM kan även hjälpa till med att gå igenom behovet av avfallstjänster i just ditt evenemangsområde.

Säkerhet

Det är viktigt att planeringen för säkerhet, hälsa och trygghet är en del av den totala planeringen av ditt evenemang. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en guide för vad du bör tänka på:

Arrangemang på väg och vatten

Vatten och avlopp

Du kan få en tillfällig anslutning till vatten- och avloppsnätet vid ett större evenemang.

Kontakta kommunen i följande frågor:

 • Spillvattenanslutning (avloppsvatten från till exempel toalett och handfat).
 • Möjlighet att sätta upp en kran där besökarna kan fylla en flaska med dricksvatten.

5. Marknadsför ditt evenemang

För att marknadsföra ditt evenemang kan du ansöka om att få använda de platser för evenemangsskyltning som finns utmed de större infartsvägarna till Halmstads centrum. Du kan också affischera på någon av kommunens affischpelare och lägga in i kommunens evenemangskalender.