• Halmstads webbplatser

Transport­dispens

Om du ska köra tung, bred eller lång transport som överstiger tillåten vikt eller dimension enligt trafikförordningen ska du ansöka om transportdispens.

Transport inom Halmstads kommun

Ska du köra enbart inom Halmstads kommun ska du ansöka om dispens hos kommunen senast sex arbetsdagar innan transportdatum.
Skicka ansökan till: transportdispenser@halmstad.se

Transport genom flera kommuner

Ska du köra genom flera kommuner ska du ansöka om dispens hos Trafikverket senast sex arbetsdagar innan transportdatum.
Skicka ansökan till: transportdispenser@trafikverket.se

Ladda ner blankett

För båda ansökningarna, använd Trafikverkets blankett ”Ansökan om dispens från vikt- och dimensionsbestämmelserna”. Ladda ner, skriv ut och skriv under, skanna in och skicka in via e-post till någon av adresserna ovan.

Du får besked om den sökta dispensen via e-post.

Hämta blankett hos Trafikverket