• Halmstads webbplatser

Affischering och skyltning för evenemang

För att informera om ett evenemang kan du kostnadsfritt och utan tillstånd sätta upp dina affischer på de tio affischpelare som finns runt om i Halmstad. Inför större evenemang kan du ansöka om platser för evenemangsskyltning utmed de större infartsvägarna till centrum.

Var får du affischera?

Affischpelare finns runt om i Halmstad. Företag och privatpersoner kan utan kostnad sätta upp information om evenemang, konserter, loppisar och liknande på dessa. Du behöver inte något tillstånd.

Principen är max en affisch (maxstorlek A2) per evenemang och pelare. Man sätter sin affisch där man hittar en plats. Om det inte finns någon ledig plats så är det bara att häfta fast sin affisch ovanpå äldre evenemang.

Det finns tio affischpelare på olika platser runt om i Halmstad.

Karta över affischpelarna

Var får du sätta upp reklamskyltar inför evenemang?

Inför större evenemang finns möjlighet att placera reklamskyltar på allmän plats på sex platser utmed de större infartsvägarna mot Halmstads centrum.

De sex platserna är:

  • gräsområdet vid Alevallen (utanför Posten)
  • gräsområdet utmed Växjövägen, vid Halmstad Arena Bad
  • gräsområdet utmed Wrangelsgatan, vid Furulundsskolan
  • gräsområdet utmed Laholmsvägen, vid Trade Center
  • gräsområdet utmed Laholmsvägen, vid Verkstadsgatan
  • Flygstaden, utmed Karlsrovägen innan cirkulationsplatsen in till flygplatsen.

Du behöver polisens tillstånd

För att få sätta upp en skylt på en allmän plast måste du söka tillstånd hos Polisen, som i sin tur skickar din ansökan vidare till kommunen. Ett godkännande från kommunen är en förutsättning för att du ska få polistillstånd.

Du ska även betala en avgift till kommunen för hyra av mark för evenemangsskyltning.

Sök polistillstånd

Regler att följa

  • Skyltarna får sättas upp max två veckor före evenemanget och ska tas bort direkt efter.
  • En kopia av polisens tillstånd ska finnas väl synlig på skyltarnas baksida.
  • Skyltar som saknar polistillstånd eller som placerats på otillåtna platser tas bort och som arrangör får du betala en kostnad för detta.

Olaglig affischering

Det är inte tillåtet att sätta upp reklamskyltar utmed gator eller på parkmark. Förbudet gäller allt från reklamskyltar till flaggor och affischer som sätts upp på lyktstolpar eller slås ned i gräsmattor med mera.

Vägvisning till din verksamhet

Vissa verksamheter kan ansöka om vägvisning.